Šta je cirkularna ekonomija i kako pomaže planeti?

Šta je cirkularna ekonomija i kako pomaže planeti?

Možda ste čuli za novi alternativni sistem tradicionalnom modelu linearne ekonomije, ali šta je tačno kružna ekonomija? Hajde da objasnimo tri glavna principa sa našom definicijom cirkularne ekonomije. Uskoro ćete saznati kako ovaj novi sistem može pomoći planeti i koji primeri cirkularne ekonomije možete da unesete u svoj život.

Šta je linearna ekonomija?

Pre nego što damo odgovore na pretragu upite poput: cirkularna ekonomija značenje i cirkularna ekonomija definicija, korisno je prvo objasniti model linearne ekonomije. Ovo je pristup eksploatacije sirovina koje se  prerađuju u proizvode i koji se zatim, nakon upotrebe, bacaju. Ovo je poznato kao proces „uzmi-napravi-odloži” ili „uzmi-napravi-baci”.

To uključuje proizvode za jednokratnu upotrebu, kao i proizvode koji imaju duži period upotrebe, ali nisu dizajnirani da se kasnije recikliraju ili ponovo koriste. U ovom linearnom sistemu, kada proizvod više nije koristan, to je kraj njegovog životnog ciklusa - i on postaje otpad.

To je jednostavan koncept, ali nije održiv. Otud ideja o cirkularnoj ekonomiji. Dakle, šta je cirkularna ekonomija? Hajde da saznamo.

Šta je cirkularna ekonomija? Značenje cirkularne ekonomije

Vrlo jednostavno rečeno, cirkularna ekonomija ima za cilj da eliminiše otpad i optimizuje korišćenje prirodnih resursa projektovanjem, pravljenjem i korišćenjem stvari unutar granice planete. Na ovaj način, cirkularna ekonomija nam može pomoći da se uhvatimo ukoštac sa nekim od najvećih izazova sa kojima se svet danas suočava, uključujući klimatske promene, gubitak biodiverziteta, otpad i zagađenje. Sistem se zasniva na tri principa:

  • Eliminišite otpad i zagađenje. Bitni deo uticaja na životnu sredinu određuje se tokom donošenja odluka u fazi dizajniranja. Otpad i zagađenje se mogu izbeći korišćenjem novih tehnologija i materijala.  
  • Cirkulišite proizvode i materijale. Ovo uključuje ponovnu upotrebu, popravku i ponovnu proizvodnju komponenata i proizvoda kako bi se održali u privredi.  
  • Regenerišite prirodu. Ciljajući da budemo bolji (umesto da pokušavamo da učinimo manje štete), možemo aktivno da poboljšamo životnu sredinu vraćanjem hranljivih materija u ekosisteme i zemljište.

Ova značenja cirkularne ekonomije potiču iz okvira Cirkularna Ekonomija Fondacije Ellen MacArthur1. Ova međunarodna dobrotvorna organizacija, koju je osnovao rekorder solo jedriličar na duge staze, ima za cilj da nas inspiriše da ponovo dizajniramo, ponovo razmišljamo i gradimo pozitivnu budućnost.

Okvir cirkularne ekonomije Fondacije Ellen MacArthur nam takođe može pomoći da postignemo ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih nacija2. Ovih 17 međusobno povezanih ciljeva su plan UN-a za svako da nauči  šta je održivost i šta znači održivost tako da bi mogao da postigne održiviju budućnost.

U kružnoj ekonomiji, u svakoj fazi projektovanja, proizvodnje i potrošnje ulažu se napori da se otpad eliminiše i da se resursi, koji se koriste u najvećoj vrednosti, cirkulišu. 

Cirkularna ekonomija takođe funkcioniše sa drugačijim skupom prioriteta od linearne ekonomije. Kružna ekonomija se udaljava od fokusiranja linearnog modela na stvaranje što je više moguće, i umesto toga sledi tri principa: eliminisati otpad i zagađenje, cirkulisati proizvode i materijale, i regenerisati prirodu.  

Primeri cirkularne ekonomije i kako može da promeni planetu

Cirkularna ekonomija i cirkularni ekonomski model se svode na promenu načina na koji upravljamo resursima, pravimo i koristimo proizvode – i kako se posle toga nosimo sa materijalima. Da bismo razumeli koristi cirkularne ekonomije i pozitivan uticaj sistema na životnu sredinu, možemo uporediti primer prakse cirkularne ekonomije sa tradicionalnom praksom linearne ekonomije.

U tom linearnom modelu, velike količine prirodnih resursa se uzimaju iz zemlje za proizvodnju proizvoda koji se često koriste samo jednom, a zatim se odlažu na deponiju. Ovo je poznato kao sistem „uzmi-napravi-otpad”. Nasuprot tome, u kružnoj ekonomiji, proizvodi su dizajnirani da se ponovo koriste, popravljaju ili ponovo proizvode. Na taj način se postiže održivost i dobija se održiva ekonomija. 

Tokovi plastične ambalaže su i dalje uglavnom linearni3. Fondacija Ellen MacArthur objavila je izveštaj 2016. godine koji pokazuje da se većina plastične ambalaže koristi samo jednom, sa samo 14% prikupljenih za reciklažu. Plastični materijal za pakovanje vredi 80-120 milijardi dolara godišnje, a 95% toga gubi privreda.

Ovo pokazuje da kružna ekonomija koristi privredi, kao i životnoj sredini i društvu, i od vitalnog je značaja da se više kompanija kružne ekonomije fokusira na održive procese plastične ambalaže – pored svih ostalih proizvoda. Za više informacija pogledajte naš vodič o plastičnoj ambalaži i da li postoji „dobra plastika“.  

Prema Fondaciji Ellen MacArthur, „eliminisanje otpada samo u prehrambenoj industriji smanjilo bi godišnje emisije za 1,4 milijarde tona do 2050. godine – to je više od celokupne avio industrije pre pandemije.

Kako Zewa doprinosi poboljšanju kružnosti?

Mnoge organizacije imaju za cilj da postanu kompanije kružne ekonomije. Mnoga preduzeća menjaju svoje prakse u skladu sa cirkularnošću, i Zewa je među njima. Naša ambicija je da razvijemo proizvode i rešenja za cirkularno društvo i, dugoročno gledano, želimo da budemo deo novog sistema u kome ništa ne ide u nepovrat.

U Zewa-i koristimo obnovljiva vlakna u svim našim proizvodima. Trenutno to su reciklirana vlaka ili vlakna na bazi drveta iz FSC ili PEFC sertifikovanih izvora, takođe radimo i na alternativnom izvoru vlakana iz pšenične slame, koje je nusproizvod poljoprivrede. Ova inovacija slamnatih vlakana smanjuje količinu vode i energije koja se koristi u procesu proizvodnje, a i nusproizvod procesa pulpiranja se može rafinisati i koristiti kao alternativa za hemikalije na bazi ulja.

Essity, Zewa-ina matična kompanija, posvećena je smanjenju uticaja na klimu i poboljšanju kružnosti. Jedan od načina na koji se to postiže je ulaganjem u tehnologije koje diverzifikuju vrste recikliranog papira od maramice i materijala koji se mogu koristiti u našim proizvodima, uključujući sveža i reciklirana vlakna. Zewa-ine papirnate maramice su napravljeni od kombinacije svežih vlakana na bazi drveta i recikliranih vlakana. Kombinovana upotreba ovih odgovorno dobijenih svežih i recikliranih vlakana znači da je Zewa u stanju da smanji svoj uticaj na životnu sredinu bez ugrožavanja kvaliteta toalet papira koji poznajete i volite. 

Imamo jasan cilj za naš proizvodni otpad: da povratimo sav čvrsti proizvodni otpad i da ništa ne pošaljemo na deponiju nakon 2030. Na putu smo ka ovom cilju, postižući stopu oporavka od 65% u 2020. Naš prioritet je cirkularna ekonomija i upravljanje otpadom, sa time smanjujemo otpad u našim proizvodima tako što ih optimizujemo, čineći ih tanjim i koristeći manje materijala.

Što se pakovanja tiče, radimo na tome da se 100% reciklira i koristi 85% obnovljivih ili recikliranih materijala do 2025. Podstičemo naše potrošače da recikliraju ambalažu gde je to moguće. Kada je u pitanju ugljenični otisak naših proizvoda, smanjili smo ga za 18%* za naš toalet papir i za 19%** za kuhinjske rolne u Evropi između 2011. i 2018. godine.

Za našu upotrebu energije, Essity kao kompanija je posvećena smanjenju naših emisija gasova staklene bašte iz energije i električne energije u našim proizvodnim lokacijama za 25% do 2030. u odnosu na baznu godinu iz 2016. godine. Ovo će doprineti manjem ugljeničnom otisku u našim papirnim maramicama.

Sa ovim uvodnim vodičem za cirkularnu ekonomiju i našim primerom procesa cirkularne ekonomije, možete shvatiti kako će ovaj novi sistem koristiti planeti, kao i uloga koju Zewa igra sa tim što je to deo procesa. 

* Na osnovu procene životnog ciklusa koju je izvršila Zewa/Essity i verifikovana od strane RISE, Istraživački institut Švedske, 2019.
**Na osnovu procene životnog ciklusa koju je izvršila Zewa/Essity i verifikovana od strane IVL Švedski institut za istraživanje životne sredine, 2019.

Sources:  

1 It’s Time for a Circula Economy, Ellen MacArthur Foundation 
2 Šta su Ciljevi održivog razvoja?, UNDP Srbija
3 Plastics and the Circular Economy – Deep Dive, Ellen MacArthur Foundation


Da li je ovaj članak bio od koristi?Hvala za povratnu informaciju!
Ili