Uslovi korišćenja

12.7.2020.

Ovu internet stranicu (www.zewa.rs) uređuje:

Essity Romania SRL

4. sprat, Sektor 1, Bukurešt, Rumunija

MB: RO9423101

Tel.: +4 (021) 312 68 67

 

Ova internet stranica (www.zewa.rs) je u vlasništvu:

Essity Hygiene and Health AB 

SE-405 03 Geteborg 

Švedska

 

Korišćenje internet stranice podleže sledećim Uslovima korišćenja. Osim toga, posebni uslovi koji prevladavaju u odnosu na ove Uslove korišćenja mogu da se primenjuju na pojedine delove, usluge ili funkcije internet stranice.

 

Intelektualna svojina

Materijale na ovoj internet stranici obezbeđuje Essity kao uslugu svojim klijentima i mogu se koristiti samo u informativne, nekomercijalne svrhe. Pojedinačni primerci mogu se preuzeti u skladu sa dole navedenim odredbama.

Preuzimanjem bilo kojeg materijala sa ove internet stranice saglasno prihvatate ove uslove. Ako se ne slažete sa njima, nemojte koristiti ovu stranicu niti preuzimati nikakve materijale sa nje. 

Essity i svi davaoci licenci zadržavaju autorsko pravo i ostala prava intelektualne svojine u vezi sa sadržajem ove stranice, naročito u vezi sa tekstovima, grafikom, rasporedom, slikama, audio i video materijalima, kao i sa njihovim odabirom i organizacijom, kao i svim informacijama na ovoj stranici (zajedno "Sadržaj internet stranice"). Sadržaj internet stranice ne sme se reprodukovati, distribuirati, iznajmljivati, pozajmljivati, prikazivati u javnosti, stavljati na raspolaganje javnosti, menjati, prilagođavati, transformisati ili koristiti na bilo koji drugi način bez prethodne pisane saglasnosti Essity. Korisniku je dozvoljeno samo da pravi tehnički neophodne kopije stranice u svrhe pretraživanja (pristupa stranici i prikazivanja njenog sadržaja). Sva prava na znake upotrebljene na stranici (zaštitni znaci, robni nazivi i imena) pripadaju njihovim vlasnicima.

 

Dostavljanje informacija

Internet stranica može da ponudi funkcije koje dozvoljavaju dostavljanje informacija kao što su opisi proizvoda, ocene, komentari i pitanja u vezi sa Essity ili proizvodima Essity. Svi materijali, informacije ili ostala komunikacija koju dostavite ili objavite na ovoj stranici smatraće se slobodnim (a ne poverljivim), besplatnim, neopozivim, u potpunosti sublicenciranim i nevlasničkim ("Komunikacije").

Ne smete dostavljati ili objavljivati nikakvu Komunikaciju koja bi se mogla smatrati opasnom, pretećom, kršenjem prava intelektualne svojine ili bilo kakvim drugim kršenjem važećih zakona.

Saglasni ste sa time da nećete pristupati niti koristiti ovu stranicu na način koji bi mogao da naškodi ili preoptereti računarske sisteme ili mreže Essity, te da nećete koristiti ovu stranicu ili sadržaj koji je obezbeđen na njoj ili putem nje u bilo koju nezakonitu svrhu ili svrhu zabranjenju ovim uslovima.

Essity će imati slobodu da obelodani, umnoži, distribuira, inkorporiše odnosno na neki drugi način upotrebi Komunikacije, zajedno sa svim podacima, slikama, zvučnim materijalom, tekstovima i ostalim stvarima koje su ovde prikazane u bilo  koju i sve komercijalne ili nekomercijalne svrhe u skladu sa Politikom privatnosti ove internet stranice.

 

Korisnički nalozi

Odgovorni ste za čuvanje bezbednosti svojih podataka o nalogu za pristupanje i da svoj nalog ne delite sa nekim trećim licem. Odgovorni ste za sve radnje preduzete putem vašeg naloga. Essity zadržava pravo da u svakom trenutku i bez prethodnog obaveštenja otkaže i izbriše vaš nalog.

 

Uzorci proizvoda i kuponi

Ova internet stranica može da vam omogući da poručite uzorke proizvoda i da dobijete kupone za proizvode Essity. Essity ne garantuje da će vam uzorci proizvoda i kuponi biti dostupni ili ponuđeni, i zadržava pravo da po sopstvenom nahođenju uskrati ili otkaže poruždbinu uzoraka proizvoda ili kupona.

 

Odgovornost

Essity ne garantuje da je Sadržaj internet stranice tačan, potpun ili ažuriran. Pre svega, Essity ne garantuje da će internet stranica biti dostupna, bez nepravilnosti i virusa, odnosno bezbedna u svakom trenutku, i da će Sadržaj moći bezbedno da se preuzme.

 

Essity ne pruža zdravstvene savete i ne preuzima nikakvu odgovornost u tom pogledu. Ako imate zdravstveni problem ili pitanja u vezi sa zdravljem, za stručni savet  možete se obratiti zdravstvenom radniku.

Izuzev štete prouzrokovane namerno ili grubom nepažnjom od strane Essity, Essity neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu kao posledica korišćenja internet stranice, naročito za gubitak programa ili podataka.

Ovu internet stranicu možete koristiti samo u skladu sa datim Uslovima korišćenja i u zakonite i odgovarajuće svrhe. Pre svega je zabranjeno koristiti softver, procese ili opremu koja  ručno ili elektronski ometa rad ili funkcionalnost ove internet stranice ili koja prouzrokuje neprihvatljivo ili preterano veliko opterećenje ove stranice.

 

Linkovi ka stranicama trećih lica

Ova se stranica direktno ili indirektno povezuje sa spoljnim stranicama koje uređuju treća lica. Dostupnost ili sadržaj stranica trećih lica nisu pod kontrolom Essity i Essity nema nikakvu kontrolu nad stranicama trećih lica. Pre svega, Essity ne usvaja sadržaje tih stranica trećih lica kao svoje niti preuzima odgovornost ili obavezu za sadržaje ili bezbednost tih stranica trećih lica.

 

Izjave o projekcijama

Ova stranica sadrži izjave o projekcijama. Te projekcije predstavljene na stranici izražavaju subjektivna mišljenja rukovodstva Essity i trenutne procene rukovodstva o budućim događajima koje su zasnovane na raznim pretpostavkama. Rukovodstvo veruje da su ove procene prihvatljive, ali se isto tako može ispostaviti da su pogrešne u određenim okolnostima. Essity ne garantuje da su procene rukovodstva tačne ili da će se predviđanja rukovodstva ostvariti.

 

Izmene

Essity u svakom trenutku i bez prethodnog obaveštenja može da promeni, izmeni ili ukloni, odnosno doda bilo koji Sadržaj stranice ili čitavu stranicu, u celosti ili delimično.

Essity po sopstvenom nahođenju zadržava pravo, ali nema obavezu da u svakom trenutku i bez prethodnog obaveštenja (1) promeni ove Uslove korišćenja; (2) stalno prati i uklanja objave; odnosno (3) obustavi dostupnost stranice.

 

Merodavno pravo

Svaki spor između vas i Essity u pogledu ovih Uslova korišćenja podleže zakonima Švedske.