Šta je sve biorazgradivo, šta nije biorazgradivo, a šta je podobno za kompostiranje?

Šta je sve biorazgradivo, šta nije biorazgradivo, a šta je podobno za kompostiranje?
Bilo koji razgovor na temu održivosti i svesti o životnoj stredini uvek podrazumeva i pominjanje biorazgradivih i nebiorazgradivih materijala. Međutim, da li zaista u potpunosti razumemo šta je sve biorazgradivo? Šta označava pojam biorazgradivo? Hajde da otklonimo svaku misteriju koja se krije oko ovog pojma i objasnimo šta su to biorazgradivi materijali (a šta nisu), i kako na duge staze, izborom odgovarajućih biorazgradivih proizvoda, možeš da smanjiš količinu nastalog otpada.
 

Šta označava pojam biorazgradivo?

Krenimo od same definicije. Ako kažemo da je nešto biorazgradivo, to znači da može da se raspadne prirodnim putem na način koji nije štetan po okolinu. Jednostavno rečeno, u pitanju je organska materija koja se raspada u prisustvu bakterija i drugih živih organizama.
Termin „biorazgradivo“ se često meša sa frazom „podobno za kompostiranje“, jer oboje označavaju materijal koji se tehnički može razgraditi. Međutim, materijali podobni za kompostiranje se (u odgovarajućim uslovima) potpuno razlažu u komponente koje nisu štetne po okolinu.
U slučaju biorazgradivih materijala koji se brzo raspadaju postoje očigledne prednosti za životnu sredinu, što je vidljivo kod industrijskog i dobro vođenog kućnog kompostiranja. Deponija je najmanje povoljna opcija. Međutim, ukoliko se povede računa o isparavanjima razgrađenih materijala, negativan uticaj je manji.
 

 Koji su to uslovi neophodni za kompostiranje?

Postoje određeni elementi – poput kiseonika, temperature, bakterija i vlažnosti – koji ubrzavaju proces kompostiranja. Pa, stoga savetujemo da uvek kad imaš mogućnost za to, biorazgradivi materijal odlažeš u industrijske ili dobro vođene, zatvorene kućne kompostnike, umesto da ga šalješ na deponije. Na deponiji će verovatno imati mnogo slabije uslove za razlaganje.
Prirodna razgradnja je najznačajniji faktor za kompostiranje materijala, kao i izostanak  hemikalija štetnih po okolinu.
 

Šta su to biorazgradivi materijali?

Čak i uz sasvim jasnu definiciju, ponekad može biti složeno ustanoviti šta je to biorazgradivi materijal, a šta uopšte nije. Evo nekoliko primera uobičajenih biorazgradivih materijala:
Nakon što naučiš šta je to biorazgradivi materijal neuporedivo lakše ćeš donositi odluke o odlaganju svog otpada zasnovane na dobroj informisanosti.

Kuhinjski ubrusi Zewa ne samo da su biorazgradivi, već mogu i da se razgrade kompostiranjem u kućnim uslovima , zbog čega, uz obavljanje funkcije moćnog sredstva za čišćenje, predstavljaju i ekološki promišljen izbor.

 

U čemu je razlika između biorazgradivog i nebiorazgradivog?

U principu smo savladali šta je sve biorazgradivo), međutim, u čemu je razlika između biorazgradivog i nebiorazgradivog materijala?
Kao što smo prethodno istakli, obnovljivi i biorazgradivi predmeti se u zemlji raspadaju na prirodne sastojke. Ukoliko se pobrinemo da ne sadrže štetne hemikalije, prilikom razgradnje neće ostaviti za sobom nikakve toksične supstance koje štetno deluju na životnu sredinu. 
 

Šta nije biorazgradivo?

Dakle, definicije i razlike sasvim su jasne, ali na terenu pravih materijala i dalje ostaje pitanje šta nije biorazgradivo? Otpad koji nema biorazgradiva svojstva obuhvata:     
  • Plastiku – kao što su gume, kese, boce i sl.     
  • Metale – kao što su konzerve, limenke i sl.     
  • Veštačke tkanine – kao što je najlon
  • Određene vrste građevinskog otpada – kao što su beton i metal
  • Električne materijale i opremu – kao što su kablovi, žice, DVD diskovi, mobilni telefoni i sl. 
  • Bilo koji materijal koji sadrži mnogo hemikalija teško da će se razgraditi bez štetnog uticaja na okolinu. 
Sad kad znaš u čemu je razlika između biorazgradivog i nebiorazgradivog materijala, o tome možeš da informišeš članove svoje porodice i svoje prijatelje, pa da uz svoje mudre potrošačke odluke pomognete u očuvanju i zaštiti planete!

 


Da li je ovaj članak bio od koristi?Hvala za povratnu informaciju!
Ili