Sustainability Header Claude

Посвещаваме се на каузата да намалим влиянието си върху околната среда

В Zewa сме се посветили на каузата да намалим влиянието си върху околната среда, както и да се грижим за твоето добро състояние. Чрез иновации в продуктите, опаковките и производството, ние намираме начини да бъдем по-устойчиви като компания.

Посвещаваме се на каузата да намалим влиянието си върху околната среда

Отговорно сортирани влакна

Чрез възобновяеми влакна и продължаващи устойчиви иновации ние се фокусираме върху производството на продукти, които полагат грижа, но са същевременно иновативни и биоразградими.

Научете повече
Посвещаваме се на каузата да намалим влиянието си върху околната среда

100% рециклируеми до 2025 г.

Минимизирането на въглеродните отпадъци от нашите продукти е в центъра статегията ни за устойчивост.

Научете повече
Посвещаваме се на каузата да намалим влиянието си върху околната среда

25% по-малко енергия и електричество до 2030 г.

Минимизирането на въглеродните отпадъци от нашите продукти е в центъра статегията ни за устойчивост.

Научете повече