Какво е биоразградимо, неразградимо и компостируемо?

Какво е биоразградимо, неразградимо и компостируемо?

Всеки разговор относно устойчивостта и екологичната осведоменост обикновено включва препратки към компост, биоразградими и неразградими материали. Но разбираме ли наистина къде е съществената разлика между биоразградимо и неразградимо? Какво означава биоразградимост? Нека разгадаем тази неясна дума и да разясним кои материали са биоразградими (и кои не са) и как изборът на правилните продукти може да ви помогне да намалите отпадъците си в дългосрочен план.

 

Какво означава биоразградимост?

Нека започнем с определението. Ако нещо е биоразградимо, това означава, че то може да се разпадне по естествен, невреден начин. Просто казано, това са органични вещества, които могат да бъдат разградени от бактерии или други живи организми.

Биоразградимото често се бърка с компостируемото, тъй като и двете означават, че дадена материя е технически способна на разпад. Въпреки това, казваме, че нещо е компостируемо, когато (при наличието на подходящи условия) то е в състояние да се разложи напълно на нетоксични компоненти, които са безвредни за природата.

Биоразградимите и компостируеми материали, които бързо се разлагат, имат очевидни ползи за околната среда, когато говорим за индустриален разпад и добре съблюдаван компост в домашни условия. Депото за отпадъци в случая е най-неблагоприятната опция, но ако газта от разградения материал е уловена, негативното влияние върху заобикалящата среда е сведено до минимум.

 

Кои са необходимите условия за компост?

Съществуват определени елементи като кислород, температура, бактерии и влажност, които насърчават процеса на органично разлагане. Затова, ако е възможно, изхвърляйте органичния материал в промишлен или затворен домашен компост, вместо да го изпращате в депото за отпадъци, където комбинацията от правилните условия за разпад е слабо вероятна.

Биоразградимостта е най-същественият фактор за органичните материали, наред с предпазните мерки, свързани с наличието на необезопасени химикали.

 

Какво представляват биоразградимите материали?

Дори при ясни дефиниции може да е трудно да се определи точно кои материали са биоразградими и кои не са. Ето някои примери за типични биоразградими материали:

 • Хранителни отпадъци
 • Човешки отпадъци
 • Животински отпадъци
 • Билкови продукти
 • Листа хартия
 • Кухненско руло и тоалетна хартия Zewa
 • Естествено дърво
 • Окосена трева
 • Листа, паднали от дърветата

Знаейки какво е биоразградим материал, можете да вземете по-информирани решения как да изхвърляте правилно отпадъците си.

Кухненската хартия Zewa е не само биоразградима, но и може да се компостира в домашни условия за около 50 дни, което я прави екосъобразен избор и в същото време отличен избор за цялостно почистване на дома.

 

Каква е разликата между биоразградим и небиоразградим материал?

Какво можем да кажем за разликата между биоразградимите и неразградимите материали? Както видяхме, възобновяемите и биоразградимите вещества в почвата се разлагат на естествени материали. При условие, че не съдържат вредни химикали, те няма да оставят след себе си вредни за околната среда токсини.

 

Какво не е биоразградимо?

Това бяха буквалните дефиниции и разлики, но какво не е биоразградимо по отношение на реалните материали използвани при произвеждането на продуктите? Небиоразградимите отпадъци включват:

 • Пластмаса - като автомобилни гуми, торби, бутилки и т.н.
 • Метали - като консерви, кенчета и други подобни
 • Химически влакна - като найлон
 • Определени строителни отпадъци, като бетон и метал
 • Електрически хардуер - като кабели, проводници, DVD, мобилни телефони и прочие
 • Всякакъв материал с наличие на множество химикали, който не би се разградил по безопасен начин

Сега, когато вече знаете разликата между биоразградимите и неразграждащите се по биологичен път материали, можете да образовате приятелите и семейството си и да използвате покупателната си способност за подпомагане на планетата!


Тази статия полезна ли ви се стори?Благодарим за мнението ви!
или