Информация за социалните мрежи на Есити

Ние използваме този сайт, за да информираме потребителите си и да лансираме на пазара нашите продукти и услуги. От време на време можем да организираме различни видове състезания, в които публиката може да участва. Друга цел на сайта е да получаваме обратна връзка от потребителите, което ни помага да подобрим нашите продукти. Затова насърчаваме коментарите и откритите дискусии в този форум.

Тъй като всички коментари се четат от обществеността, задължително е всички коментари да бъдат написани с уважение и без унижение, неетичен или по друг начин неподходящ език и в съответствие с условията за ползване на специфичната социална мрежа или приложимото право. Запазваме си правото да изтриваме коментари, които смятаме, че са неподходящи или незаконни. Любезно ви молим да ни уведомите незабавно, ако видите коментар, който смятате за неподходящ или незаконен.
На първо място, самите социални мрежи са отговорни за обработката на лични данни в своята платформа. За коментари направени от нас и други наши представители, ние също сме отговорни. Повече информация за използването на лични данни и правата ви можете да намерите тук, в нашата политика за поверителност.

Ако оставите коментар на нашия сайт, ви молим да не разкривате никаква информация относно други индивиди, особено без изричното им съгласие. Никога не използвайте чувствителна лична информация или лична информация. Например, в коментарите си не включвайте информация за вашето здраве или здравето на другите.

Ако имате въпроси относно нашия сайт, политиката ни за поверителност, или използването на личните ви данни, можете да се свържете с нас на следния имейл адрес: info@zewa.bg.