Минимизиране на въглеродния отпечатък на нашите продукти

Минимизиране на въглеродния отпечатък на нашите продукти

Непрекъснато разчитаме на иновации за редуциране на нашия въглероден отпечатък. С помощта на забележителни промени в производството, употребата на по-добри влакна и по-модерен дизайн на продуктите, се стремим да редуцираме влиянието на нашите хартиени продукти върху околната среда.

%
планирано редуциране на нашия въглероден отпечатък от енергия и електричество в производството до 2030 г.
Продължаваме с добрата работа

Продължаваме с добрата работа

Непрекъснато работим в посока разработване на висококачествени продукти, както и в посока намаляване на въглеродния им отпечатък. В периода 2011-2018 г. намалихме нашия въглероден отпечатък в Европа с 19% при производството на кухненска хартия и с 19% за тоалетната хартия в ЕС, като планираме да продължаваме със същите темпове.

Редуциране на вредните емисии от транспорта

Редуциране на вредните емисии от транспорта

Модерните иновации в производството на нашите продукти не се отразява на качеството, но ни позволява да оптимизираме транспорта, като по този начин допринасяме за контрол върху вредните емисии.

Работим с внимание към водата

Работим с внимание към водата

Освен намаляването на вредните емисии, употребата на вода също попада в нашите екологични цели. В момента всичката вода, която се използва за производство се пречиства, преди да бъде върната обратно в системата. Нашата цел е да редуцираме консумацията на вода до 2025 г. и да подобрим нейното качество.

Научи повече

Отговорно сортирани влакна

Чрез възобновяеми влакна и продължаващи устойчиви иновации ние се фокусираме върху производството на продукти, които полагат грижа, но са същевременно иновативни и биоразградими.

100% рециклируеми до 2025 г.

Минимизирането на въглеродните отпадъци от нашите продукти е в центъра статегията ни за устойчивост.