Редуциране, подмяна и рециклиране на нашите опаковки

Редуциране, подмяна и рециклиране на нашите опаковки

Когато взимаме решения за опаковките ни, наши водещи приоритети са вашата безопасност, хигиена и удобство, както и притесненията ви относно устойчивостта. 

До 2025 г. целим:

%
рециклируеми опаковки
%
от материалите в опаковките да бъдат възобновяеми или рециклирани
%
рециклирано съдържание в нашите опаковки в цяла Европа
Редуциране на излишните опаковки

Редуциране на излишните опаковки

Изключително много се стремим към помагане за увеличаване обема опаковки за рециклиране. С подходящите съоръжения и схеми на събиране, нашите опаковки вече са технически рециклируеми и работим в унисон с потребителите, обществото и бизнеса, за да увеличим обема на нашите опаковки за рециклиране.

Рециклирани опаковки и PCR пластмаса

Рециклирани опаковки и PCR пластмаса

Рециклирането е добро начало, но пътят ни към постигане на кръгова икономика не свършва дотук. Стремим се да увеличаваме употребата на рециклирани материали в нашите опаковки, включително и рециклирани пластмасови опаковки. Целим се в постигането на 85% възобновяеми или рециклирани материали до 2025 г. В Европа, пластмасовите ни опаковки за хартия, ще бъдат произведени от 33% рециклирана пластмаса.

Проучване за хартиени опаковки

Проучване за хартиени опаковки

Пластмасата в нашите опаковки гарантира, че продуктите ни пристигат с минимален брак и са безопасни, хигиенични и лесни за използване, независимо дали слагате пакет в джоба си, или набързо попивате нещо разлято. В някои случаи обаче, преминаването към хартия може да се окаже по-устйчиво решение за опаковките. Вече заменихме пластмасовите отворина нашите кутии с кърпички с хартиена алтернатива, като по този начин ги направихме по-лесни за рециклиране. Внимателно проучваме и оценяваме други типове гъвкаво хартиено опаковане, за да бъдем сигурни, че ако заменят напълно пластмасата в нашите опаковки, със сигурност ще помогнат да подобрим въглеродния ни отпечатък и няма да компрометира сигурността и стерилността на продуктите.

Научи повече

Отговорно сортирани влакна

Чрез възобновяеми влакна и продължаващи устойчиви иновации ние се фокусираме върху производството на продукти, които полагат грижа, но са същевременно иновативни и биоразградими.

25% по-малко енергия и електричество до 2030 г.

Минимизирането на въглеродните отпадъци от нашите продукти е в центъра статегията ни за устойчивост.