Uvjeti korištenja za www.zewa.net/hr

Zadnje revidirano: 21. 08. 2020.

Ovom web stranicom (www.zewa.net/hr) upravlja:

Essity Romania SRL

Ulica Polonă 68-72, Polonă 68 Poslovni centar, 4 kat, Sektor 1, Bukurešt, Rumunjska

CUI: RO9423101

Phone: +4 (021) 312 68 67

Ova web stranica (www.zewa.net/hr) je vlasništvo:

Essity Hygiene and Health AB 

SE-405 03 Göteborg 

Švedska

Korištenje web stranice podliježe sljedećim Uvjetima korištenja. Osim toga, posebni uvjeti koji nadvladavaju ove Uvjete korištenja mogu se primijeniti na individualne stranice, servise i funkcije web stranice. 

Intelektualno vlasništvo

Materijale na ovoj web stranici je omogućio Essity kao uslugu svojim klijentima i mogu biti korišteni samo za informativne, nekomercijalne svrhe. Jedinstvene kopije smiju biti preuzete u skladu s donjim odredbama.

Preuzimanjem bilo kojeg materijala s ove web stranice, pristajete na uvjete. Ako se ne složite s njima, ne koristite web stranicu ili ne preuzimajte nikakve sadržaje s nje.

Essity i njegovi pojedinačni davatelji licence pridržavaju svako autorsko pravo i druga prava intelektualnog vlasništva koja se tiču sadržaja ove web stranice, posebice tekstova, ilustracija, grafika, prijeloma, fotografija, audia i videa kao i njihovi odabiri ili montaže i svaka druga informacija na web stranici (zajedničkim imenom "Sadržaj web stranice"). Sadržaji web stranice ne smiju biti reproducirani, distribuirani, iznajmljivani, posuđivani, javno prikazivani, omogućeni javnosti, uređivani, adaptirani, transformirani ili korišteni na bilo koji način bez prethodnog pisanog pristanka Essitya. Korisniku je dozvoljeno samo da načini tehnički nužne kopije web stranice u svrhu pregledavanja (pristup Web stranici i prikazivanje Sadržaja web stranice).

 

Prijave korisnika

Web stranica može nuditi funkcije koje vam dozvoljavaju da prijavite informacije poput recenzije proizvoda, ocjenjivanja, komentare i pitanja koja se tiču Essityja i Essityjevih prozivoda. Svaki materijal, informacija ili druga komunikacija koju prenosite ili stavljate na web stranicu bit će smatrana nepovjerljivom, neekskluzivnom, bez naknade autorskog prava, neopozivom, potpuno podlicencirana i bez vlasničkih prava ("Komunikacije")

Ne smijete predati ili staviti bilo koje Poruke koje bi mogle biti štetne, prijeteće, koje narušavaju intelektualna vlasništva ili su na bilo koji drugi način u suprotnosti sa zakonom koji se primjenjuje.

Slažete se da nećete ulaziti ili koristiti Web stranicu na način koji bi mogao biti štetan ili preopteretiti bilo koji Essity kompjuterski sustav ili mreže ili koristiti Web stranicu ili sadržaj koji se na njoj nalazi ili kroz Web stranicu za bilo koju svrhu koja je nezakonita ili zabranjena ovim odredbama i uvjetima.  

Essity je slobodan objaviti, kopirati, distribuirati, inkorporirati i/ili na drugi način koristiti Poruke, zajedno sa svim podacima, slikama, zvukovima, tekstom, i drugim stvarima sadržanim u njima, za bilo koje komercijalne i nekomercijalne svrhe navedene u Pravilima zaštite privatnosti ove web stranice.

 

Korisnički računi

Odgovorni ste za čuvanje detalja o svom korisničkom loginu i nedijeljenje računa s trećom stranom. Odgovorni ste za bilo koje djelovanje poduzeto sa svog računa. Essity pridržava pravo da otkaže i izbriše vaš račun u bilo koje doba bez prethodne najave.

 

Uzorci proizvoda i kuponi

Web stranica može vam dopustiti da naručite uzorak proizvoda i primite kupone za Essity proizvode. Essity ne jamči da će uzorci proizvoda i kuponi biti dostupni ili vam ponuđeni i zadržava diskrecijsko pravo da odbije ili otkaže narudžbu za uzorak proizvoda ili kupon.

 

Odgovornost

Essity ne jamči da je sadržaj web stranice točan, potpun ili najnoviji. Posebice, Essity ne jamči da će web stranica biti pristupačna, slobodna od grešaka i virusa i sigurna u svako vrijeme i da se sadržaj web stranice sigurno može skinuti.

Essity ne daje medicinski savjet i ne prihvaća odgovornost u tom pogledu. Ako imate zdravstveni problem ili pitanje u vezi s vašim zdravljem, kontaktirajte liječnika za profesionalno mišljenje.

Osim šteta prouzročenih namjerno ili grubom nepažnjom od strane Essityja, Essity neće biti odgovoran za štete koje se dogode kao posljedica korištenja ove web stranice, posebno bilo koji gubitak programa ili podataka. 

Ovu web stranicu možete koristiti samo u skladu s Uvjetima korištenja u zakonske i prikladne svrhe. Posebno je zabranjeno koristiti software, procese ili opremu koja se manualno ili elektronički miješa s upravljivošću ili funkcionalnošću Web stranice ili koje uzrokuju neprilične ili pretjerano velike datoteke za ovu stranicu.

 

Linkovi na Web stranice Treće strane

Ovi linkovi na web stranici direktno ili indirektno vode na vanjske web stranice kojima upravljaju Treće strane. Dostupnost  ili sadržaji takvih web stranice Treće strane nisu pod kontrolom Essitya i Essity nema kontrolu nad web stranicama treće strane. Posebno, Essity na usvaja sadržaj takvih web stranica trećih strana kao svoje i nema odgovornost za sadržaj ili sigurnost tih stranica Treće strane.

 

Izjave o budućem periodu

Ova web stranica sadrži Izjave o budućem periodu. Ta predviđanja prezentirana na Web stranici su subjektivno mišljenje menedžmenta Essityja i njegova trenutna procjena budućih razvoja koja se temelji na različitim pretpostavkama. Menadžment vjeruje da su te procjene razumne, ipak, takve procjene se mogu pokazati pogrešnima u određenim okolnostima. Essity ne garantira da su procjene menadžmenta točne ili da će se predviđanja menadžmenta ostvariti.

 

Promjene

Essity može promijeniti, popraviti ili ukloniti tj. uploadati bilo koji sadržaj web stranice u cjelini ili djelomično u bilo koje vrijeme i bez prethodne obavijesti. Essity može izmijeniti Uvjete u bilo koje vrijeme ažuriranjem postavki.

 

Essity zadržava prema vlastitom nahođenju, pravo, ali ne i obavezu, da (1) mijenja ove Uvjete korištenja; (2) kontinuirano nadgleda ili miče postavke; i/ili (3) prekine dostupnost stranice u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti.

 

Primjenjivi zakon

Svaki spor između vas i Essityja koji se tiče Uvjeta korištenja bit će reguliran pod švedskim zakonom.