Μείωση, αντικατάσταση και ανακύκλωση των συσκευασιών μας

Μείωση, αντικατάσταση και ανακύκλωση των συσκευασιών μας

Όταν λαμβάνουμε αποφάσεις για τη συσκευασία, οι κορυφαίες προτεραιότητές μας είναι η ασφάλεια, η υγιεινή και η ευκολία σας, καθώς και οι ανησυχίες σας σχετικά με τη βιωσιμότητα. Έως το 2025, στοχεύουμε:

Μείωση περιττών συσκευασιών

%
ανακυκλώσιμη συσκευασία
%
των υλικών συσκευασίας μας να ανανεώνονται ή να ανακυκλώνονται
%
των υλικών συσκευασίας θα προέρχεται από ανακυκλωμένο πλαστικό στην Ευρώπη
Μείωση περιττών συσκευασιών

Μείωση περιττών συσκευασιών

Δεσμευόμαστε για μια στάση μείωσης-αντικατάστασης-ανακύκλωσης στη συσκευασία, ξεκινώντας από τη μείωση: μείωση της ποσότητας των υλικών συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τα προϊόντα μας . Πρόκειται για μια απλή και αποτελεσματική λύση, που παρέχει το καθαυτό προϊόν αλλά χρησιμοποιώντας λιγότερα υλικά συσκευασία.

100% ανακυκλώσιμη συσκευασία

100% ανακυκλώσιμη συσκευασία

 Έχουμε πάθος στο να βοηθήσουμε στην αύξηση της ποσότητας των συσκευασιών που ανακυκλώνονται. Με τις σωστές εγκαταστάσεις και τα σωστά συστήματα συλλογής, οι συσκευασίες μας είναι ήδη ανακυκλώσιμες και θέλουμε να συνεργαστούμε με καταναλωτές, κοινότητες και επιχειρήσεις για να αυξήσουμε το ποσοστό ανακυκλωσιμότητάς τους.

Η δυνατότητα ανακύκλωσης είναι μια αρχή, αλλά το ταξίδι μας προς μια κυκλική οικονομία δεν τελειώνει εκεί. Δεσμευόμαστε να αυξήσουμε τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη συσκευασία μας, συμπεριλαμβανομένης της ανακυκλωμένης πλαστικής συσκευασίας . Στοχεύουμε σε ποσοστό 85% ανανεώσιμων ή ανακυκλωμένων υλικών έως το 2025. Στην Ευρώπη, η πλαστική συσκευασία θα είναι έως και 33% από ανακυκλωμένα πλαστικά.

Έρευνα σχετικά με τη χάρτινη συσκευασία

Η πλαστική συσκευασία βεβαιώνει ότι τα προϊόντα μας φτάνουν με ελάχιστη σπατάλη, είναι ασφαλή, πληρούν κανόνες υγιεινής και είναι εύκολα στη χρήση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αλλαγή σε χαρτί θα μπορούσε να είναι μια πιο βιώσιμη λύση συσκευασίας. Έχουμε ήδη αντικαταστήσει το πλαστικό άνοιγμα των κουτιών μας στα επιτραπέζια χαρτομάντιλα, καθιστώντας τα πιο εύκολο να ανακυκλωθούν. Αξιολογούμε  προσεκτικά εναλλακτικούς τύπους συσκευασίας χαρτιού, για να είμαστε σίγουροι ότι αν αντικατασταθεί το υπάρχον πλαστικό, θα πρόκειται για πραγματική συνεισφορά   στην μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των προϊόντων μας και δεν θα θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγιεινή των προϊόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες

25% λιγότερη χρήση ενέργειας έως το 2030

Η ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος άνθρακα των προϊόντων μας είναι βασική προτεραιότητα για τη στρατηγική μας που αφορά στην βιωσιμότητα.

Ίνες με υπεύθυνη προέλευση

Με ανανεώσιμες ίνες και συνεχείς βιώσιμες καινοτομίες, εστιάζουμε στην παραγωγή προϊόντων φροντίδας, καινοτόμων και βιοαποικοδομήσιμων προϊόντων.