Πληροφορίες σχετικά με τη σελίδα μας των παρόχων Social Media

Χρησιμοποιούμε αυτή τη σελίδα για να παρέχουμε πληροφορίες και να προωθούμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Ενδέχεται, κατά καιρούς, να ανακοινώνουμε διάφορους τύπους διαγωνισμών, που σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε. Ένας άλλος σκοπός είναι να λαμβάνουμε τα σχόλιά σας ως βάση για βελτιώσεις στα προϊόντα μας. Συνεπώς, σας ενθαρρύνουμε να καταθέσετε τα σχόλιά σας και να ανοίξετε ένα θέμα συζήτησης σε αυτό το φόρουμ.

Επειδή όλα τα σχόλια είναι ανοιχτά και μπορούν να τα διαβάζουν όλοι, είναι πολύ σημαντικό όλα τα σχόλια να γίνονται με τον δέοντα σεβασμό για τους άλλους, χωρίς προσβολές, μη δεοντολογική ή άλλη ακατάλληλη γλώσσα και σε συμμόρφωση προς τους Όρους Χρήσης των παρόχων Social Media ή άλλη ισχύουσα νομοθεσία, όπως οι νόμοι περί προστασίας δεδομένων. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να διαγράψουμε σχόλια που κατά την γνώμη μας είναι ακατάλληλα ή παράνομα. Σας ενθαρρύνουμε να μας ειδοποιήσετε αμέσως σε περίπτωση που παρατηρήσετε ένα σχόλιο που κατά την γνώμη σας είναι ακατάλληλο ή παράνομο.

Οι πάροχοι Social Media είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνοι για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο κοινωνικό δίκτυό τους. Όσον αφορά τα δικά μας σχόλια ή τα σχόλια άλλων ατόμων, που γίνονται στη σελίδα μας, είμαστε και εμείς υπεύθυνοι. Μπορείτε να βρείτε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από εμάς και σχετικά με τα δικαιώματά σας στην Πολιτική Απορρήτου μας που μπορείτε να βρείτε εδώ:

Όταν κάνετε σχόλια στη σελίδα μας, σας συνιστούμε να μην παρέχετε πληροφορίες σχετικά με άλλα άτομα, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει η ρητή συγκατάθεσή τους. Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να περιλαμβάνετε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως δεδομένα υγείας σχετικά με εσάς ή άλλους, στα σχόλιά σας.

Εάν έχετε απορίες σχετικά με αυτή τη σελίδα ή με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από εμάς, θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας αποστέλλοντας ένα e-mail στη διεύθυνση reception.athens@essity.com