Πολιτική Cookie

Τελευταία ανανέωση: 12/7/2020

Τελευταία αναθεώρηση: 11/04/2018

Η παρούσα Πολιτική Cookie περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Essity Hellas A.E, 17ο χλμ.
Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας 14564, Ν. Κηφισιά, Αθήνα (“Essity”, “εμείς” ή“εμάς”) χρησιμοποιεί
cookies και παρεμφερείς τεχνολογίες προκειμένου να συλλέγει και αποθηκεύει πληροφορίες
όταν επισκέπτεστε τον ιστοχώρο www.zewa.gr ή όταν λαμβάνετε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
(e-mails) από εμάς. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικές με τις πρακτικές απορρήτου μας,
παρακαλούμε να επισκεφτείτε την Πολιτική Απορρήτου μας.

 

Τι είναι τα Cookies?

Όταν επισκέπτεστε τον ιστοχώρο μας, ανοίγετε την ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mails) μας
προς εσάς ή περιηγείστε στις υπηρεσίες μας στο διαδίκτυο, η Essity ή ένα εξουσιοδοτημένο
από αυτήν τρίτο πρόσωπο ενδέχεται να σας στείλει ένα cookie. Τα cookies είναι μικρά αρχεία
κειμένου που βρίσκονται στο φυλλομετρητή διαδικτύου (browser directory) που μπορούν να
εγκατασταθούν στην συσκευή σας. Όταν επισκέπτεστε έναν ιστοχώρο, το cookie που έχει
εγκατασταθεί στην συσκευή σας, θα στείλει πληροφορίες στο πρόσωπο που εγκατέστησε αυτό
το cookie. Τα cookie είναι εξαιρετικά συνηθισμένα και χρησιμοποιούνται σε έναν ευρύ αριθμό
ιστοσελίδων. Κάθε cookie συνήθως περιλαμβάνει το όνομα του χώρου από τον οποίο προήλθε
το cookie, τον χρόνο «ζωής» του cookie, και μία αξία (συνήθως έναν μοναδικό αριθμό). Για
μία πιό αναλυτική επεξήγηση του τι είναι τα cookies και πώς λειτουργούν, σας παρακαλούμε
να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.aboutcookies.org ή www.allaboutcookies.org.

 

Γιατί είναι χρήσιμα τα Cookies?

Τα cookies επιτρέπουν στον πάροχο ενός ιστοχώρου να κάνει διάφορα χρήσιμα πράγματα, π.χ.
ένα cookie θα επέτρεπε στον πάροχο ενός ιστοχώρου να μάθει εάν ένας υπολογιστής (και κατά
πάσα πιθανότητα ο ιδιοκτήτης του) έχει επισκεφτεί στο παρελθόν τον ιστοχώρο. Εν γένει,
στόχος των cookies είναι να βελτιώσουν την απόδοση του ιστοχώρου και την εμπειρία του
χρήση όταν χρησιμοποιεί τον ιστοχώρο αυτό. Τα cookies βοηθούν στο να γίνει ένας ιστοχώρος
πιό αποτελεσματικός, επιτρέπουν επιπλέον λειτουργικότητα, και παρέχουν στους παρόχους
των ιστοχώρων πρόσθετες πληροφορίες για την επίσκεψή σας στον σχετικό ιστοχώρο. Τα
cookies επίσης επιτρέπουν στον πάροχο ενός ιστοχώρου να παρακολουθεί την συνολική χρήση
του ιστοχώρου και να καθορίζει τις περιοχές που προτιμούν οι χρήστες. Τα cookies κάνουν
ευκολότερη την επίσκεψη ενός χρήστη σε έναν ιστοχώρο καθώς αναγνωρίζουν τον χρήστη
κατά τον επάνοδό του στον ιστοχώρο και του προσφέρουν μία εξατομικευμένη εμπειρία.

 

Cookies του Παρόχου του Ιστοχώρου και Cookies Τρίτων

Ο ιστοχώρος μας μπορεί να εγκαταστήσει δικά μας cookies και να επιτρέψει επίσης σε τρίτους
να εγκαταστήσουν cookies στην συσκευή σας. Η διαφορά μεταξύ ενός δικού μας cookie και
cookies τρίτων αφορά στον έλεγχο που έχει το πρόσωπο που εγκαθιστά το cookie. Δικά μας
cookies είναι τα cookies που αφορούν μόνο τον ιστοχώρο που τα δημιούργησε. Η χρήση τους
μας επιτρέπει να παρέχουμε μία αποτελεσματική υπηρεσία και να παρακολουθούμε τα μοντέλα
συμπεριφοράς των επισκεπτών του ιστοχώρου μας. Τα cookies τρίτων, από την άλλη μεριά,
εγκαθίστανται στην συσκευή σας από ένα τρίτο μέρος (δηλαδή όχι την Essity). Ενώ εμείς
ενδέχεται να επιτρέπουμε σε τρίτους πρόσβαση στον ιστοχώρο μας προκειμένου να
εγκαταστήσουν τα εν λόγω cookies στις συσκευές των χρηστών, εμείς ούτε έχουμε τον έλεγχο
επί των πληροφοριών που παρέχονται από τα εν λόγω cookies, ούτε έχουμε πρόσβαση στις εν
λόγω πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές ελέγχονται αποκλειστικά και εξ’ολοκλήρου από τον
σχετικό τρίτο σύμφωνα με την δική του πολιτική απορρήτου.

 

Cookies «σύνδεσης» (session) και «επίμονα» (persistent) cookies

Οι ιστοσελίδες μας ενδέχεται να εγκαταστήσουν cookies σύνδεσης καθώς και επίμονα cookies
στην συσκευή σας. Ενώ η διαφορά μεταξύ ενός δικού μας cookie και ενός cookie τρίτου αφορά
το πρόσωπο που ελέγχει την αρχική εγκατάσταση του εν λόγω cookie στην συσκευή σας, η
διαφορά μεταξύ ενός cookies σύνδεσης και επίμονου cookie αφορά τον χρόνο που διαρκεί το
cookie. Cookies σύνδεσης είναι τα cookies που συνήθως διαρκούν για όσο διάστημα
χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης ή για την διάρκεια της σύνδεσής σας. Όταν
τερματίσετε την σύνδεσή σας, το cookie εκπνέει. Τα επίμονα cookies, όπως υποδηλώνει η
ονομασία τους, επιμένουν και θα διαρκέσουν αφού κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας.
Τούτο επιτρέπει η πρόσβασή σας στον ιστοχώρο μας να είναι γρηγορότερη και συχνά πιό
εύκολη για σας.

 

Σύνδεση πληροφοριών ενός Cookie με άλλες πληροφορίες

Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της χρήσης ενός cookie δεν συνδέονται με στοιχεία
προσωπικής σας εξατομίκευσης (π.χ. το όνομά σας ή την διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου σας), εκτός εάν γίνετε πελάτης της Essity. Εφόσον υποβάλετε προσωπικά σας
δεδομένα στις ιστοσελίδες μας (π.χ. όταν εγγραφείτε ώστε να λαμβάνετε ενημέρωση από εμάς)
ενδέχεται εμείς να συνδέσουμε τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα με cookies ή άλλα στοιχεία
που σχετίζονται με τις επισκέψεις σας στις ιστοσελίδες μας. Πριν εμείς προβούμε σε κάτι
τέτοιο, θα σας ενημερώσουμε σχετικά και θα ζητήσουμε την συναίνεσή σας ή θα σας
παράσχουμε το δικαίωμα να εναντιωθείτε, εάν τούτο απαιτείται από τον νόμο.

 

Απενεργοποίηση, Διαγραφή, ή Εναντίωση (Opting-Out) στα Cookies

Εάν δεν επιθυμείτε να τοποθετούνται cookies στην συσκευή σας από τρίτους, πολλοί από
αυτούς παρέχουν τρόπους για να εναντιωθείτε σε αυτό. Όπου τούτο είναι εφικτό, εμείς σας
έχουμε παράσχει μία σύνδεση (link) εντός του παραπάνω πίνακα, όπου επεξηγείται πώς να
εναντιωθείτε στον εν λόγω τρίτο ο οποίος σας προσφέρει cookies.

Επιπρόσθετα, οι περισσότεροι φυλλομετρητές διαδικτύου επιτρέπουν τουλάχιστον κάποιον
βαθμό ελέγχου επί των περισσότερων cookies μέσω των ρυθμίσεων φυλλομετρητή. Μπορείτε
να αρνηθείτε την χρήση cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στον φυλλομετρητή σας
ώστε αυτός να μην αποδέχεται cookies. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα υφιστάμενα cookies
μέσω του φυλλομετρητή σας. Παρακαλούμε επισκεφτείτε τους ακόλουθους ιστοχώρους για να
μάθετε περισσότερα (ανάλογα με ποιόν φυλλομετρητή χρησιμοποιείτε): Firefox, Internet
Explorer, Google Chrome και Safari.

Εντούτοις, παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι εφόσον απενεργοποιήσετε τα cookies,
ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιείτε την πλήρη λειτουργικότητα των ιστοσελίδων μας.
Ειδικότερα, ενδέχεται να έχετε περιορισμένη πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές ή να
μεταφέρεστε σε μία διαφορετική εμπειρία.

Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε οποτεδήποτε το JavaScript. Παρακαλούμε να θυμάστε
ότι ορισμένα χαρακτηριστικά των ιστοσελίδων μας ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά παρά
μόνον εφόσον είναι ενεργοποιημένα τα cookies και το JavaScript, και ορισμένες περιοχές των
ιστοσελίδων μας ενδέχεται να μην λειτουργούν καθόλου.

 

Παρεμφερείς Τεχνολογίες

Υπάρχουν και άλλες τεχνολογίες που επιτελούν παρεμφερή λειτουργία με εκείνη των cookies.
Τούτα περιλαμβάνουν τα web beacons και clear gifs. Αυτά συνήθως χρησιμοποιούνται σε
συνδυασμό με cookies ώστε να βοηθήσουν τον πάροχο ενός ιστοχώρου να κατανοήσει
καλύτερα τους χρήστες του. Όταν εμείς σας στέλνουμε ενημερωτικά φυλλάδια ή άλλα
μηνύματα χρησιμοποιούμε τις εν λόγω τεχνολογίες, ώστε να μπορούμε να παρακολουθούμε τα
ποσοστά που ανοίγονται και διαβάζονται τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail),
ως εξής:

Προκειμένου να καθοριστεί η δυνατότητα ενός χρήστη να λάβει ένα HTML e-mail,
επιπρόσθετα από το εάν έχει ή όχι ανοιχθεί ένα e-mail, η Essity τοποθετεί ένα "web beacon"
στην πλειοψηφία των μηνυμάτων HTML e-mail που εμείς αποστέλλουμε. Ένα web beacon
(στην πραγματικότητα δηλαδή ένα μικρό εικονίδιο.gif) ενεργοποιείται όταν ανοίγεται ένα
HTML e-mail, μέσω μίας αίτησης για το εν λόγω εικονίδιο προς τους διακομιστές μας. Η εν
λόγω δυνατότητα βοηθά την Essity να στέλνει e-mail σε μορφή που μπορούν να διαβάζουν οι
χρήστες και επιτρέπει στην Essity να παρακολουθεί τον συνολικό αριθμό των e-mails που
έχουν ανοιχθεί. Το web beacon δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα. Χρήστες που δεν επιθυμούν
να λαμβάνουν ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mails) με web beacons μπορούν να επιλέξουν να
λαμβάνουν τα e-mail τους σε μορφή κειμένου (non-HTML).

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες της χρήσης cookies και παρεμφερών τεχνολογιών,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με εμάς:

Essity Hellas A.E, 17ο χλμ. Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας 14564,
Ν. Κηφισιά, Αθήνα, 210 2705700
E-mail: reception.athens@essity.com