Ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος άνθρακα των προϊόντων μας

Ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος άνθρακα των προϊόντων μας

Καινοτομούμε συνεχώς, για να μειώσουμε το αποτύπωμα άνθρακα . Με σημαντικές αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία, ανώτερης ποιότητας ίνες και  πιο έξυπνο σχεδιασμό προϊόντων, εργαζόμαστε για να μειώσουμε σημαντικά τον αντίκτυπο που έχουν τα χαρτικά προϊόντα στο περιβάλλον. Μία από τις βασικές δεσμεύσεις μας είναι να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά 25%, έως το 2030, ξεκινώντας από το 2016.

%
Μία από τις βασικές δεσμεύσεις μας είναι να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά 25%, έως το 2030, ξεκινώντας από το 2016.
Συνεχίζοντας την καλή δουλειά

Συνεχίζοντας την καλή δουλειά

Εργαζόμαστε συνεχώς για την ανάπτυξη προϊόντων υψηλής ποιότητας, μειώνοντας παράλληλα το αποτύπωμα άνθρακα. Μεταξύ 2011 και 2018, μειώσαμε το αποτύπωμα άνθρακα στην Ευρώπη κατά 19% στην παραγωγή χαρτιού κουζίνας και 19% για χαρτί υγείας στην Ε.Ε και σκοπεύουμε να διατηρήσουμε αυτήν την πορεία.

Μείωση των εκπομπών στις μεταφορές

Μείωση των εκπομπών στις μεταφορές

Οι συμπιεσμένες καινοτομίες στα προϊόντα μας δεν συμβιβάζονται στην ποιότητα, αλλά μας βοηθούν να συμβάλουμε στη μείωση των εκπομπών άνθρακα.

Εργασία με τη διαχείριση νερού

Εργασία με τη διαχείριση νερού

Εκτός από τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα , η χρήση νερού περιλαμβάνεται επίσης στους περιβαλλοντικούς μας στόχους. Προς το παρόν, όλο το νερό που χρησιμοποιούμε στην παραγωγή καθαρίζεται και επιστρέφεται στο σύστημα. Ο στόχος μας έως το 2020 είναι να μειώσουμε την κατανάλωση νερού και να βελτιώσουμε την ποιότητά του.

Για περισσότερες πληροφορίες

100% ανακυκλωσιμότητα έως το 2025

Η μείωση, η αντικατάσταση και η ανακύκλωση των συσκευασιών μας αποτελεί βασική προτεραιότητα για εμάς.

Ίνες με υπεύθυνη προέλευση

Με ανανεώσιμες ίνες και συνεχείς βιώσιμες καινοτομίες, εστιάζουμε στην παραγωγή προϊόντων φροντίδας, καινοτόμων και βιοαποικοδομήσιμων προϊόντων.