Sustainability Header Claude

Mēs esam apņēmušies samazināt mūsu radīto ietekmi uz vidi

Mēs esam apņēmušies samazināt ietekmi uz vidi, vienlaikus rūpējoties arī par jūsu labklājību. Mūsu veiktie pasākumi  CO2 emisiju samazināšanā iepakojuma un ražošanas jomās, kā arī atjaunojamu vai pārstrādājamu materiālu izmantošana ir daļa no mūsu ilgtspējības mērķu sasniegšanas misijas.

Atbildīgi iegūtas šķiedras

Atbildīgi iegūtas šķiedras

Izmantojot atjaunojamas un atbildīgi iegūtas šķiedras, mēs koncentrējamies uz inovatīvu un kopjošu produktu izstrādi.

100% pilnībā pārstrādājams iepakojums visiem mūsu produktiem līdz 2025. gadam

100% pilnībā pārstrādājams iepakojums visiem mūsu produktiem līdz 2025. gadam

Iepakojuma apjoma samazināšana, aizvietošana un pārstrāde ir mūsu galvenā prioritāte. Mūsu iepakojums, kas izgatavots, samazinot CO2 emisijas,* ir otrreiz pārstrādājams un izgatavots no otrreizēji pārstrādātas plastmasas.

Par 25% mazāk enerģētikas procesu un elektroenerģijas izmantošanas radīto siltumnīcas efekta gāzu emisiju līdz 2030. gadam

Par 25% mazāk enerģētikas procesu un elektroenerģijas izmantošanas radīto siltumnīcas efekta gāzu emisiju līdz 2030. gadam

Mūsuilgtspējības stratēģijas pamatā ir mūsu produktu radīto CO2 emisiju samazināšana.