Mūsu produktu CO2 emisiju samazināšana

Mēs pastāvīgi ieviešam inovācijas, lai samazinātu CO2 emisijas. Ieviešot nozīmīgas izmaiņas ražošanas procesos, izmantojot augstvērtīgas šķiedras un nodrošinot viedāku produktu izstrādi, mēs rūpējamies, lai arvien tiktu samazināta mūsu produktu ietekme uz vidi. Izmantojot pārstrādātu plastmasu, mums ir izdevies samazināt mūsu iepakojumu CO2 emisijas. Viens no mūsu izvirzītajiem pamatmērķiem ir līdz 2030. gadam panākt 25% siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazinājumu, salīdzinot ar 2016.  gadu.

%
plānotais ražošanas enerģētikas procesu un elektroenerģijas izmantošanas radīto CO2 emisiju samazinājums līdz 2030. gadam
Turpinot attīstības ceļu

Turpinot attīstības ceļu

Mēs nepārtraukti strādājam pie augstas kvalitātes produktu izstrādes, vienlaikus samazinot to radītās CO2 emisijas. Laika posmā no 2011. līdz 2018. gadam mēs samazinājām CO2 emisijas par 19% virtuves papīra ražošanā (Eiropā) un par 18% tualetes papīra ražošanā (ES), un plānojam šo tempu uzturēt. 

Samazinātu CO2 emisiju iepakojums

Samazinātu CO2 emisiju iepakojums

Vairums mūsu plastmasas iepakojumu sastāv no vismaz 30% pārstrādātas plastmasas. Pārstrādātas plastmasas izmantošana ne tikai palīdz mums samazināt atkritumu daudzumu, bet arī samazina mūsu iepakojuma oglekļa pēdas nospiedumu.*

Transporta emisiju samazināšana

Transporta emisiju samazināšana

Mūsu ieviestās inovācijas produktu saspiešanā un bezserdeņa ražošanā nemazina to kvalitāti, taču palīdz mums sniegt savu ieguldījumu CO2 emisiju daudzuma samazināšanā. Piemēram, mūsu Zewa Wisch&Weg Quick Pack inovatīvais iepakojums, kur papīrs tiek sakrauts kaudzē, pēc tam no iepakojuma izvadot gaisu, ļauj samazināt produkta transportēšanai nepieciešamo transportlīdzekļu daudzumu un, attiecīgi, transporta emisiju apjomu, par 30%.

Ūdens pārvaldības risinājumi

Ūdens pārvaldības risinājumi

Paralēli CO2 emisiju samazināšanai, mūsu vides aizsardzības mērķos iekļauts arī ūdens patēriņa jautājums. Šobrīd viss ūdens, ko izmantojam savu produktu ražošanā, tiek attīrīts un atgriezts sistēmā. Mūsu mērķis ir panākt, lai līdz 2020. gadam tiktu samazināts patērētā ūdens daudzums un uzlabota ūdens kvalitāte.

Ilgtspējības fakti un idejas

Atbildīgi iegūtas šķiedras

Izmantojot atjaunojamas un atbildīgi iegūtas šķiedras, mēs koncentrējamies uz inovatīvu un kopjošu produktu izstrādi.

100% pilnībā pārstrādājams iepakojums visiem mūsu produktiem līdz 2025. gadam

Iepakojuma apjoma samazināšana, aizvietošana un pārstrāde ir mūsu galvenā prioritāte. Mūsu iepakojums, kas izgatavots, samazinot CO2 emisijas,* ir otrreiz pārstrādājams un izgatavots no otrreizēji pārstrādātas plastmasas.