Iepakojuma apjoma samazināšana, aizvietošana un pārstrāde

Pieņemot lēmumus par mūsu produktu iepakojumu, mūsu galvenās prioritātes ir jūsu drošība, higiēniskums un ērtums, kā arī jūsu rūpes par apkārtējo vidi. 

Mūsu mērķis, ko plānojam sasniegt līdz 2025. gadam:

%
produktu tiks iepakoti pārstrādājama materiāla iepakojumos
%
mūsu produktu iepakojumu tiks izgatavoti no atjaunojamiem vai pārstrādātiem materiāliem
Pārstrādāts iepakojums un pārstrādāta plastmasa

Pārstrādāts iepakojums un pārstrādāta plastmasa

Pārstrādājamība ir sākums, taču mūsu ieguldījums ceļā uz aprites ekonomiku ar to nebeidzas. Mēs esam apņēmušies izmantot mūsu produktu iepakojumu izgatavošanā vairāk pārstrādātu materiālu, tostarp otrreizēji pārstrādātu plastmasu — līdz 2025. gadam tiek plānots sasniegt 85% atjaunojamu vai pārstrādājamu materiālu izmantojumu. Jau šodien mūsu plastmasas iepakojuma sastāvā ir vismaz 30% pārstrādātas plastmasas, kas palīdz mums pastāvīgi samazināt plastmasas atkritumu daudzumu un mūsu produktu iepakojuma atstāto oglekļa pēdas nospiedumu.

*Iepakojuma radīto CO2 emisiju samazinājums, pateicoties otrreizēji pārstrādātas plastmasas izmantošanai, salīdzinot ar mūsu iepriekš izmantoto iepakojumu, kas tika izgatavots no fosilās plastmasas, pamatojoties uz Essity veikto dzīves cikla novērtējumu, ko apstiprinājusi trešā puse. 

Nevajadzīga iepakojuma apjoma samazināšana

Nevajadzīga iepakojuma apjoma samazināšana

Attiecībā pret iepakojumu, mēs esam uzticīgi samazināt-aizvietot-pārstrādāt koncepcijai, sākot ar samazināšanu: samazinot mūsu produktiem izmantojamā iepakojuma materiāla daudzumu. Tas ir vienkāršs, materiālu izmantošanas ziņā efektīvs risinājums, kas nodrošina lielāku produktu daudzumu ar mazāku kopējā iepakojuma apjomu.

100% produktu pārstrādājamā iepakojumā

100% produktu pārstrādājamā iepakojumā

Mēs ar aizrautību palielinām tāda iepakojuma īpatsvaru, kuru ir iespējams pārstrādāt. Nodrošinot atbilstošus atkritumu šķirošanas, savākšanas un pārvaldības procesus, visus mūsu iepakojumus jau tagad ir iespējams pārstrādāt. Mēs esam gatavi sadarboties ar uzņēmumiem, organizācijām un kopienām, lai nodrošinātu plašāku mūsu iepakojumu pārstrādi.

Papīra iepakojuma izpēte

Papīra iepakojuma izpēte

Mūsu iepakojumu sastāvā esošā plastmasa nodrošina mūsu produktu piegādi ar minimāliem zaudējumiem, saglabājot tos higiēniskus, kā arī droši un ērti lietojamus neatkarīgi no tā, vai jūs ieliekat paciņu kabatā vai steigā uzslaukāt izlijušus šķidrumus. Mēs jau esam aizvietojuši mūsu kosmētisko salvešu iepakojumu plastmasas vāciņu ar papīra alternatīvu, kas novērš nepieciešamību atdalīt plastmasas plēvi no kartona kastes — iepakojumu iespējams pārstrādāt vienā gabalā. Mēs rūpīgi izvērtējam citus elastīgā papīra iepakojuma veidus, lai pārliecinātos, ka, aizvietojot mūsu iepakojumu plastmasas daļas ar šāda veida papīru, tas patiešām palīdzēs samazināt CO2 emisijas, vienlaikus nesamazinot mūsu produktu drošību un higiēniskumu.

Ilgtspējības fakti un idejas

Atbildīgi iegūtas šķiedras

Izmantojot atjaunojamas un atbildīgi iegūtas šķiedras, mēs koncentrējamies uz inovatīvu un kopjošu produktu izstrādi.

Par 25% mazāk enerģētikas procesu un elektroenerģijas izmantošanas radīto siltumnīcas efekta gāzu emisiju līdz 2030. gadam

Mūsuilgtspējības stratēģijas pamatā ir mūsu produktu radīto CO2 emisiju samazināšana.