Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

  1. Bevezetés

Jelen webhelyet az Essity Hungary Kft. (székhelye: 1021 Budapest, Budakeszi út 51.) kezeli. A webhely megnyitásával Ön elfogadja a webhely felhasználásával kapcsolatban kikötött, jelen jognyilatkozatban szabályozott feltételeket.

  1. Adatkezelési tájékoztató
  2. Süti tájékoztató
  3. Védjegyekkel kapcsolatos tudnivalók

Az összes név, embléma és védjegy és a webhelyen megjelenő egyéb szellemi alkotás az Essity Hungary Csoport és annak tagjai, leány- és társvállalatai, licencbe adói, illetve vegyesvállalati partnerei tulajdonában van.

Az Essity Hungary védjegyei és márkanevei kizárólag a jelen Jogi nyilatkozat rendelkezéseinek megfelelően, illetve az Essity Hungary előzetes, írásbeli engedélye alapján használhatók.

Az Essity Hungary védjegyeinek az Essity Hungary-termékek hirdetési és reklámozási anyagaiban történő használatához megfelelő jóváhagyás szükséges.

Ha Ön bármilyen információt vagy anyagot küld nekünk, megerősíti azt, hogy ez a használat nem sérti más, harmadik személyek jogait,valamint beleegyezik abba, hogy ezt az információt és anyagot tetszésünk szerint, térítésmentesen felhasználhatjuk.

  1. Korlátozott használat/Egyetlen példányra érvényes licenc

A weboldalon szereplő tartalom, vagyis különösen a szövegek, ábrák, emblémák, ikonok, képek, hangklipek és szoftverek, az Essity Hungary (vagy a tartalom szolgáltatójának) tulajdonát képezik, és a svéd, magyar valamint a nemzetközi és uniós szerzői jogi jogszabályok védelme alatt állnak. A weboldalon található anyagok jogosulatlan használata vagy terjesztése sérti a szerzői jogi, a védjegy- vagy egyéb jogszabályokat, és polgárjogi, illetve büntetőjogi intézkedéseket von maga után.

A weboldal (vagy bármely részének) reprodukálása, duplikálása, másolása, belefoglalása bármilyen más műbe (például nyomtatott dokumentumba, blogba vagy harmadik fél webhelyébe) továbbá értékesítése, továbbértékesítése, módosítása illetve egyéb módon kereskedelmi célra történő felhasználása kizárólag az Essity Hungary előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Az Essity Hungary weboldalain található dokumentumoknak egy példánya letölthető egyetlen számítógépre kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú vagy belső használatra (kivéve, ha az Essity Hungary kifejezett írásbeli engedélye ettől eltérő használatra jogosítja fel).

Az adatokat nem módosíthatja, nem ruházhatja át, illetve kereskedelmi célból nem használhatja fel. Továbbá a szerzői jogra vagy egyéb tulajdonjogra, jogosultságra vonatkozó megjegyzéseket sem távolíthatja el a dokumentumokból. Ön beleegyezik abba is, hogy megakadályozza az anyagok jogosulatlan másolását, és gondoskodik arról, hogy az Ön cége, vállalata összes alkalmazottja, megbízottja is betartsa ezeket a korlátozásokat.

Az Essity Hungary nem biztosít az Ön számára semmilyen, szabadalomból, szerzői jogból, védjegyből vagy kereskedelmi titokból adódó, kifejezett vagy vélelmezett jogot.

  1. GARANCIA KIZÁRÁSA

A webhelyen közölt minden információ az ott megadott, aktuális állapotában áll rendelkezésre, azok tartalmáért és helyességéért az Essity Hungary nem vállal semmilyen felelősséget, amely magában foglalja az értékesíthetőségre, a szellemi tulajdon jogbitorlás-menteségre, illetve a bármilyen célú felhasználásra való alkalmasságra vonatkozó felelősséget. Amennyiben az Essity Hungary harmadik fél weboldalára mutató hivatkozást biztosít, az ilyen hivatkozások kizárólag a felhasználók kényelmét szolgálják, és az Essity Hungary nem vállal semmilyen felelősséget a hivatkozott weboldal tartalmáért, illetve az ott közölt adatok pontosságáért, a felhasználók személyes adatainak kezeléséért.

Az Essity Hungary semmilyen esetben nem vállal felelősséget bármilyen, a weboldallal kapcsolatban fellépő, vagy annak használatából eredő kárért, beleértve az üzleti haszon elmaradása, az üzleti haszon elmaradása, az üzleti tevékenység megszakadása, illetve a weboldal használatából (vagy használhatatlanságából) eredő adatvesztés miatt bekövetkező károkat. Ez akkor is érvényes, ha az Essity Hungary-t tájékoztatták az ilyen károk bekövetkezésének lehetőségéről.

Az Essity Hungary nem garantálja az adatok, szövegek, ábrák, hivatkozások, illetve az adatok között található egyéb elemek pontosságát és teljességét. Az Essity Hungary előzetes értesítés nélkül, bármikor megváltoztathatja a tartalmat vagy az abban leírt termékeket. Az Essity Hungary nem vállal kötelezettséget a weboldalon közzétett adatok vagy egyéb anyagok frissítéséért.

Az ESSITY HUNGARY Kft. weboldalain közzétett információk és adatok, cikkek tájékoztató jellegűek. A honlapon megjelenő cikkek és tanulmányok nem minősülnek az ESSITY HUNGARY Kft. üzleti ajánlatának, tanácsának vagy ajánlásának, sem pedig orvosi szakvéleménynek, nem pótolják az orvosi kivizsgálást és kezelést. Az itt megjelenő cikkekben szereplő információkra alapozott döntésért az ESSITY HUNGARY Kft. nem vállal felelősséget. Az adatok és információk, tanácsok felhasználása a felhasználó felelősségére történik. Kérjük, hogy egyes döntéseinek a meghozatala előtt szükség szerint kérjen közvetlen felvilágosítást az adott témában jártas szakembertől, annak érdekében, hogy az esetleges félreértések elkerülhetők legyenek.

A weboldalakon szereplő tartalom kizárólag tájékoztató jellegű, az érintett szolgáltatások és termékek, illetőleg egyes témák főbb jellemzőit tartalmazza a teljesség igénye nélkül és kizárólag a figyelem felkeltését, és a felhasználó szórakoztatását szolgálja. Az információk pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért, naprakész jellegéért, az adott célra való alkalmazhatóságáért, valamit a weboldal folyamatos elérhetőségéért az ESSITY HUNGARY Kft. semmilyen felelősséget nem vállal. Az ESSITY HUNGARY Kft.-t a cikkekben szereplő tanácsok, ajánlások alkalmazásából vagy alkalmazhatatlanságából eredő bármely közvetlen, közvetett illetve járulékos károkért semmilyen anyagi felelősség nem terheli.

A weboldalakon megjelenített esetleges képek kizárólag illusztrációs célt szolgálnak, azok pontosságáért és teljességéért az ESSITY HUNGARY Kft. felelősséget nem vállal.

A weboldal tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok esetenként harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak. A kapcsolódó honlapokhoz a weboldal csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért, abban az esetben sem, ha azokat az ESSITY HUNGARY Kft. valamely alkalmazottja, megbízottja átnézte vagy jóváhagyta. Az ESSITY HUNGARY Kft. nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez a weboldal kapcsolódik, vagy amelyekre hivatkozik.

  1. Egyéb feltételek

Az Essity Hungary a jelen Jogi nyilatkozat frissítésével bármikor módosíthatja a feltételeket.

Az Essity Hungary, saját belátása szerint, fenntartja a jogot

(1) a jelen Jogi nyilatkozat módosítására;
(2) a közzétett anyagok figyelemmel kísérésére és eltávolítására; és/vagy
(3) arra, hogy külön értesítés nélkül bármikor megszüntesse ezen weboldal működését.

Ha a jelen Jogi nyilatkozat bármely feltétele, kitétele vagy kikötése törvényellenesnek, érvénytelennek, semmisnek vagy bármely okból végrehajthatatlannak bizonyulna, a többi feltétel, kitétel vagy kikötés érvényességét és végrehajthatóságát ez semmilyen módon nem befolyásolja és nem csorbítja.