4. Μια φωτογραφία τον Jay

Η απρόσκοπτή μας διαδικασία παραγωγής, μάς επιτρέπει να δημιουργούμε με συνέπεια προϊόντα υψηλής ποιότητας.

Ο Jay βοηθά στην επίβλεψη του τρόπου παραγωγής των προϊόντων μας και διασφαλίζει την τήρηση αυστηρών κανόνων κατά την παραγωγή των προϊόντων: Χρησιμοποιούνται μόνο υλικά και συστατικά εγκεκριμένα για την ασφάλεια των προϊόντων. Χρησιμοποιούμε ένα σύστημα ελέγχου ποιότητας για να διασφαλίζουμε ότι όλα τα προϊόντα μας καταλήγουν ακριβώς όπως τα θέλουμε. Ακόμα και οι καθαριστικοί παράγοντες που χρησιμοποιούμε στα εργοστάσιά μας ελέγχονται. Οι διαδικασίες παραγωγής μας ελέγχονται πλήρως για να διασφαλίζεται ότι όλα λειτουργούν σωστά από την αρχή έως το τέλος. Είμαστε ανεξάρτητα πιστοποιημένοι. Ακολουθούμε τις Ορθές Πρακτικές Παραγωγής (ΟΠΠ) ή εφαρμόζουμε πρόσθετα μέτρα για τη διαχείριση του κινδύνου σε διάφορους τομείς προϊόντων, όπως καλλυντικά, προϊόντα με επαφή με τρόφιμα, ή ιατρικές συσκευές.

"Διατηρούμε υψηλά πρότυπα.Η απρόσκοπτή μας διαδικασία παραγωγής μας επιτρέπει να δημιουργούμε με συνέπεια προϊόντα υψηλής ποιότητας, ικανοποιώντας βασικές απαιτήσεις στα πέντε βασικά μας σημεία: ποιότητα, υγεία και ασφάλεια, υγιεινή και περιβάλλον."

Έχετε ερωτήσεις;

Η ομάδα μας ασχολείται με ορισμένα από τα πιο συχνά θέματα.

Μια ομαδική φωτογραφία της ομάδας Ασφάλειας Προϊόντων