Omezování, nahrazování a recyklace našich obalů

Při rozhodování o obalech jsou naší nejvyšší prioritou vaše bezpečnost, hygiena a pohodlí, a v neposlední řadě vaše starosti ohledně udržitelnosti.

Do roku 2025 usilujeme o:

%
recyklovatelné obaly
%
našich obalových materiálů bude obnovitelných nebo recyklovaných
%
obsahu použitých recyklovaných plastů v našich obalech
Omezování zbytečných obalů

Omezování zbytečných obalů

Ve vztahu k obalům jsme odhodláni k přístupu: omezit – nahradit – recyklovat, počínaje omezením: snížení množství obalových materiálů používaných u našich produktů. Jedná se o jednoduché, materiálově efektivní řešení, díky kterému je možné celkově dodat více produktů s méně obaly. Za účelem snížení množství potřebných obalů přivádíme k dokonalosti přechod na produkty bez dutinek, které vydrží déle.

100 % recyklovatelných obalů

100 % recyklovatelných obalů

S nadšením pomáháme zvyšovat podíl obalů, které jsou recyklované. Díky správným zařízením lze naše obaly již technicky recyklovat, takže budeme velice rádi spolupracovat s komunitami a podniky na výrazném navýšení podílu našich obalů, které jsou recyklované.

Recyklované obaly a plasty PCR

Recyklované obaly a plasty PCR

Recyklovatelnost je začátek, kterým však naše cesta k cirkulární ekonomice nekončí. Jsme odhodláni navyšovat podíl používání recyklovaných materiálů v našich obalech včetně recyklovaných plastových obalů. Do roku 2025 chceme dosáhnout 85% podílu obnovitelných nebo recyklovaných materiálů. V Evropě budou plastové obaly pro naše spotřební papírové zboží ze 33 % PCR (použité a recyklované).

Snižujeme naši uhlíkovou stopu    

Díky promyšleným inovacím v designu a výrobě produktů pracujeme na minimalizaci dopadu našich produktů na životní prostředí.

Používáme zodpovědně získané suroviny z obnovitelných zdrojů

Je pro nás velmi důležité zajistit, aby všechny naše produkty byly vyrobeny bezpečně a zodpovědně. Udržitelný a ekologicky uvědomělý proces je naší prioritou.