Minimalizace uhlíkové stopy našich produktů.

Provádíme neustálé inovace s cílem snížení naší uhlíkové stopy. Prostřednictvím smysluplných změn naší výroby, produktového designu a dalších procesů pracujeme na výrazném snižování dopadu naší výroby papírových produktů na životní prostředí.

%
plánované snížení naší uhlíkové stopy do roku 2025
Pokračování v dobré práci

Pokračování v dobré práci

Mezi lety 2011 a 2018 jsme snížili naši uhlíkovou stopu v Evropě ve výrobě kuchyňských utěrek o 19 % a u toaletního papíru o 18 %. Máme však ještě větší ambice. Naším cílem je do roku 2025 snížit naši uhlíkovou stopu v oblasti energie a elektřiny o 25 %.

Snižování emisí z dopravy

Snižování emisí z dopravy

Inovace našich produktů, které jsou zhuštěnější a bez dutinek, nejsou na úkor kvality, ale pomáhají nám přispívat ke snižování uhlíkových emisí. Například výroba větších balení, jako jsou papírové utěrky Zewa Premium Extra-long, nám pomáhá snížit uhlíkové emise díky lepšímu využívání dopravních zdrojů.

Práce s koloběhem vody

Práce s koloběhem vody

Kromě snižování uhlíkových emisí figuruje v našich ekologických cílech také spotřeba vody. V současnosti je veškerá voda, kterou spotřebujeme při výrobě, následně vyčištěna a navrácena do oběhu. Naším cílem do budoucna je vytvořit uzavřený koloběh spotřeby vody, což znamená, že nebudeme muset vodu ze životního prostředí vůbec odebírat.

Omezování, nahrazování a recyklace našich obalů

Nacházení řešení udržitelných obalů je pro nás nejvyšší prioritou. Do roku 2025 jsme odhodláni dosáhnout 100 % recyklovatelných obalů a dalších milníků.

Používáme zodpovědně získané suroviny z obnovitelných zdrojů

Je pro nás velmi důležité zajistit, aby všechny naše produkty byly vyrobeny bezpečně a zodpovědně. Udržitelný a ekologicky uvědomělý proces je naší prioritou.