Zásady používání souborů cookie

Poslední aktualizace: 12. 7. 2020

Tyto zásady používání souborů cookie popisují, jak společnost Essity Czech Republic s.r.o. , Sokolovská 100/94, Praha 8, 186 00 („společnost Essity“, „my“ nebo „nás“) používá soubory cookie a podobné technologie ke shromažďování a ukládání informací, když navštívíte web zewa.cz nebo když od nás obdržíte e-mail. Další informace o našich postupech při ochraně soukromí jsou uvedeny v našich Zásadách ochrany soukromí.

 

Co jsou soubory cookie?

Když navštívíte nás web, otevřete náš e-mail nebo si zobrazíte naše služby online, může vám společnost Essity nebo autorizovaná třetí strana odeslat soubor cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory v prohlížeči, které mohou být uloženy ve vašem zařízení. Při návštěvě webu soubor cookie uložený v zařízení odešle informace straně, která soubor cookie na web umístila. Soubory cookie jsou velmi běžné a používají se na mnohých webech. Jednotlivé soubory cookie obvykle obsahují název domény, ze které soubor cookie pochází, „životnost“ souboru cookie a hodnotu (obvykle jedinečné číslo). Podrobnější vysvětlení, co jsou soubory cookie a jak fungují, najdete na webu www.aboutcookies.org nebo www.allaboutcookies.org.

 

Proč jsou soubory cookie užitečné?

Soubory cookie umožňují vlastníkovi webu provádět užitečné věci; příklad: soubor cookie umožní vlastníkovi webu zjistit, zda počítač (a pravděpodobně jeho uživatel) už web dříve navštívil. Obecně je účelem souborů cookie zlepšit výkon webu a zkušenosti uživatelů při používání webu. Soubory cookie pomáhají k tomu, aby byl web efektivnější, umožňují používat funkce navíc a poskytují vlastníkům webu další informace o vašich návštěvách webu. Soubory cookie umožňují vlastníkovi webu sledovat celkové používání webu a označují oblasti, kterým uživatelé dávají přednost. Soubory cookie usnadňují návštěvy uživatelů na webu tím, že rozpoznávají uživatele při návratu a nabízí jim přizpůsobený obsah.

 

Soubory cookie první strany a třetích stran

Náš web může do vašeho zařízení umisťovat soubory cookie první strany a umožňuje umisťování souborů cookie třetích stran. Rozdíl mezi soubory cookie první strany a třetích stran se týká kontroly strany, která soubor cookie předává. Soubory cookie první strany jsou soubory, které jsou specifické pro web, který je vytvořil. Umožňují nám provozovat efektivní službu a sledovat vzory chování návštěvníků webu. Soubory cookie třetích stran jsou naproti tomu do zařízeni umístěny třetí stranou (tj. nikoli společností Essity). I když umožňujeme třetím stranám přístup k webu, aby mohl umisťovat tyto soubory cookie do zařízení uživatelů, nemáme kontrolu nad informacemi, které tyto soubory cookie předávají, ani si k těmto údajům neuchováváme přístup. Tyto informace jsou plně pod kontrolou příslušných třetích stran v souladu s jejich zásadami ochrany soukromí.

 

Soubory cookie v relaci a trvalé soubory cookie

Náš web může do vašeho zařízení umisťovat soubory cookie platné po dobu relace i trvalé soubory cookie. Zatímco rozdíl mezi soubory cookie první strany a soubory třetích stran spočívá v tom, která strana kontroluje původní umístění souboru cookie do zařízení, rozdíl mezi soubory cookie pro relaci a trvalými soubory cookie se týká doby, po kterou soubory cookie existují. Soubory cookie v relaci obvykle existují pouze po dobu, kdy používáte prohlížeč neboli relaci prohlížeče. Když relaci prohlížeče ukončíte, platnost souborů cookie vyprší. Essity – interní materiál Trvalé soubory cookie, jak název naznačuje, jsou trvalé a budou existovat i poté, co zavřete prohlížeč. To umožňuje rychlejší a často pohodlnější přístup k našemu webu.

 

Spojení údajů ze souborů cookie s dalšími údaji

Informace shromážděné prostřednictvím používání souborů cookie nejsou spojeny s žádnými osobními identifikátory (např. vaším jménem nebo e-mailovou adresou), pokud se nestanete zákazníkem společnosti Essity. Jakmile na naše weby odešlete své osobní údaje (např. přihlášení k odběru informací od nás), můžeme tyto osobní údaje propojit s údaji ze souborů cookie nebo jinými údaji, které jsou spojeny s vašimi návštěvami na našich webech. Než to uděláme, budeme vás o této skutečnosti informovat a požádáme vás o souhlas, nebo vám dáme právo vůči takovému použití vznést námitku, pokud to vyžaduje zákon.

 

Deaktivace, odstranění nebo odmítnutí souborů cookie

Pokud nechcete, aby byly do vašeho zařízení třetími stranami umisťovány soubory cookie, nabízí mnoho z nich různé způsoby, jak to odmítnout. Pokud to bylo možné, uvedli jsme v tabulce výše odkaz, kde je vysvětleno, jak odmítnout, aby daná třetí strana soubory cookie umisťovala.

Dále většina prohlížečů umožňuje získat alespoň nějakou kontrolu nad většinou souborů cookie prostřednictvím nastavení prohlížeče. Používání souborů cookie můžete odmítnout tím, že v prohlížeče vyberte příslušná nastavení k odmítnutí souborů cookie. Pomocí prohlížeče také můžete odstranit existující soubory cookie. Další informace získáte na následujících webech (v závislosti na prohlížeči, který používáte): Firefox, Internet Explorer, Google Chrome a Safari.

Upozorňujeme však, že pokud soubory cookie zakážete, nemusíte být schopni používat všechny funkce webu. Zejména můžete mít omezený přístup k některým jeho oblastem nebo být přesměrováni na jiný obsah.

Kdykoli také můžete zakázat JavaScript. Nezapomeňte však, že některé funkce našeho webu nemusí správně fungovat, pokud nejsou povoleny soubory cookie a JavaScript, a některé části našeho webu nemusí fungovat vůbec.

 

Podobné technologie

Existují i jiné technologie, které mají podobnou funkci jako soubory cookie. Patří k nim webové majáky a prázdné soubory GIF. Ty jsou často používány společně se soubory cookie a pomáhají vlastníkům webu lépe pochopit jeho uživatele. Když rozesíláme zpravodaje nebo jiné zprávy, používáme tyto technologie dále uvedeným způsobem, abychom mohli sledovat míru otevření e-mailů a prokliknutí:

Abychom kromě toho, zda byl e-mail otevřený nebo ne, mohli určit, zda uživatel může přijímat e-maily ve formátu HTML, zahrnuje společnosti Essity do většiny e-mailových zpráv ve formátu HTML, které rozesílá, „webové majáky“. Webový maják (ve skutečnosti malý obrázek ve formátu .GIF) se aktivuje při otevření e-mailu ve formátu HTML pomocí požadavku na obrázek z našich serverů. Tato funkce pomáhá společnosti Essity rozesílat e-maily ve formátu, který uživatelé mohou přečíst, a umožňuje společnosti Essity sledovat souhrnný počet otevřených e-mailů. Webový maják neshromažďuje žádné osobní údaje. Uživatelé, kteří nechtějí dostávat e-mailové zprávy s webovými majáky, si mohou vybrat, že chtějí dostávat e-maily v textovém (nikoli HTML) formátu.

 

Kontaktujte nás

Pokud budete potřebovat další informací o tom, jak používáme soubory cookie a podobné technologie, kontaktujte nás:

Essity Czech Republic s.r.o.
Sokolovská 100/94, Praha 8, 186 00