PDF

ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Справжнім я (далі - Особа) даю свою згоду ТОВ «ЕССІТІ УКРАЇНА», юридична адреса: 01001 м. Київ,
вул. Трьохсвятительська, 13, оф.13 (далі - Компанія) на обробку своїх персональних даних без застережень і обмежень і підтверджую, що, даючи таку згоду, дію вільно, по своїй волі і в своїх інтересах.
Перелік персональних даних Особи, на обробку яких надається згода: прізвище, ім'я, по батькові, адреса електронної пошти (E-mail), а також інші отримані від Особи персональні дані.


Обробка (збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення або зміна), витяг, використання, знеособлення, передача (поширення, надання, доступ), блокування, видалення, знищення, а також будь-які інші дії з персональними даними відповідно з чинним законодавством) персональних даних Особи здійснюється з метою рекламування та іншого будь-якого просування товарів Компанії на ринку шляхом здійснення прямих контактів з Обличчям за допомогою електронної пошти.


У разі необхідності Компанія має право надавати персональні дані Особи наступним третім особам виключно з метою рекламування та іншого будь-якого просування товарів Компанії на ринку шляхом здійснення прямих контактів з Обличчям за допомогою електронної пошти. Такі треті особи мають право на обробку персональних даних на підставі цієї згоди.


Обробка персональних даних Особи може здійснюватися за допомогою засобів автоматизації та / або без використання засобів автоматизації відповідно до чинного законодавства України. Згода Особи на обробку його / її персональних даних діє до моменту відкликання Обличчям Згоди на обробку персональних даних.


Згода на обробку персональних даних може бути відкликано Обличчям шляхом подання письмової заяви (відкликання) в Компанію. Обробка персональних даних Особи припиняється негайно з моменту отримання Компанією письмової заяви (відкликання) Особи, і персональні дані Особи знищуються протягом 30 днів з моменту отримання Компанією письмової заяви Особи, якщо інший термін не встановлено законодавством України.


Я усвідомлюю, що проставлення відмітки «V» в поле зліва від фрази «Я приймаю умови та даю згоду на обробку моїх персональних даних» на сайті www.zewa.net/ua означає мою письмову згоду з умовами, описаними в цій згоді.