Politica de Confidențialitate

Ultima actualizare: 12.05.2023

Politica de confidențialitate Essity

1. Categorii de date cu caracter personal şi scopuri de prelucrare

Metadate

Puteţi utiliza website-ul sau aplicaţia noastră fără a furniza niciun fel de date cu caracter personal despre dumneavoastră. În acest caz, Essity va colecta doar următoarele metadate care rezultă din utilizarea de către dumneavoastră:

Pagina de referinţă, data şi ora accesului, volumul de date transmis, starea transmiterii, tipul de browser web, adresa IP, sistemul de operare şi interfaţa, limba şi versiunea de software pentru browser.

Adresa dumneavoastră IP va fi folosită pentru a vă permite accesul la website-ul sau aplicaţia noastră. Odată ce adresa IP nu mai este necesară în acest scop, vă vom scurta adresa dumneavoastră IP eliminând ultimul octet din adresa dumneavoastră IP. Metadatele, inclusiv adresa IP scurtată, vor fi utilizate pentru a îmbunătăţi calitatea şi serviciile website-ului sau aplicaţiei noastre analizând comportamentul de utilizare al utilizatorilor noştri.

Cont

În cazul în care vă creaţi un cont pe/în website-ul sau aplicaţia noastră, vi se poate solicita să furnizaţi date cu caracter personal despre dumneavoastră, de exemplu: Nume, adresă poştală, adresă de e-mail, parolă selectată, număr de telefon, detalii privind contul bancar, detalii privind cardul de credit, adresă de facturare şi livrare, interese faţă de anumite produse/servicii (voluntar), solicitarea de a primi e-mail-uri de marketing (voluntar). Essity prelucrează aceste date cu caracter personal în scopul furnizării funcţionalităţilor contului către dumneavoastră, pentru a vă oferi materiale de marketing în măsura permisă de legea aplicabilă şi pentru a vă analiza interesele în scopuri de marketing.

 

Comenzi de produse

În cazul în care comandaţi un produs prin intermediul website-ului sau aplicaţiei noastre, Essity colectează şi prelucrează următoarele date cu caracter personal despre dumneavoastră: Datele contului dumneavoastră, tipul şi cantitatea de produse, preţul de achiziţie, data comenzii, starea comenzii, returnările de produse, solicitările de asistenţă pentru clienţi. Essity prelucrează aceste date cu caracter personal în scopul executării relaţiei contractuale şi a comenzii de produse, oferind servicii de asistenţă pentru clienţi, respectarea obligaţiilor legale, apărarea, stabilirea şi exercitarea drepturilor în justiţie, şi marketing personalizat.

 

Concursuri:

În cazul în care participaţi la un concurs, Essity colectează şi prelucrează următoarele date cu caracter personal despre dumneavoastră: Nume, adresă poştală, adresă de e-mail, data înscrierii, selectarea drept câştigător, premiul, răspunsul la întrebări. Essity prelucrează aceste date cu caracter personal în scopul desfăşurării concursului, informării câştigătorului, livrării premiului către câştigător, desfăşurării evenimentului şi marketing-ului.

 

Date privind sănătatea: 

Prin comandarea unor produse, Essity poate colecta și procesa, de asemenea, informații despre condițiile de sănătate, așa cum este implicat în comanda produsului. Datele de sănătate sunt date sensibile, iar Essity ia toate măsurile necesare pentru a proteja astfel de date sensibile, conform cerințelor legale. Pe lângă consimțământ, și atunci când este cazul în conformitate cu legislația locală, Essity poate colecta și prelucra date de sănătate în scopul derulării relației contractuale și al comenzii de produse, furnizarea de servicii de îngrijire a clienților, respectarea obligațiilor legale, apărarea, stabilirea și exercitarea pretențiilor legale și marketing personalizat.

 

2. Terţi

 • Transferul către prestatori de servicii

Essity poate angaja prestatori externi de servicii, care acţionează ca persoane împuternicite ale Essity, pentru a furniza anumite servicii către Essity, cum ar fi prestatori de servicii pentru website, prestatori de servicii de marketing sau prestatori de servicii de suport IT. Atunci când furnizează astfel de servicii, prestatorii externi de servicii pot avea acces la şi/sau pot prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal.

Le solicităm respectivilor prestatori externi de servicii să implementeze şi să aplice garanţii de securitate pentru a asigura confidenţialitatea şi securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

 • Alţi destinatari

Essity poate transfera – în conformitate cu legea aplicabilă privind protecţia datelor – date cu caracter personal către organisme de aplicare a legii, autorităţi guvernamentale, consultanţi juridici, consultanţi externi sau parteneri de afaceri. În cazul unei fuziuni sau achiziţii de societăţi, datele cu caracter personal pot fi transferate către terţii care sunt implicaţi în fuziune sau achiziţie.

 • Transferurile internaţionale de Date cu Caracter Personal

Datele cu caracter personal pe care le colectăm sau le primim despre dumneavoastră pot fi transferate și prelucrate de destinatari, inclusiv agenți din același grup de companii, care se află în străinătate, inclusiv în interiorul sau în afara Spațiului Economic European („SEE”). Țările le includ pe cele care oferă un nivel adecvat de protecție a datelor din perspectiva legislației europene privind protecția datelor sau din perspectiva legislației locale aplicabile. Essity va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că transferurile din SEE sau din alte teritorii inițiale sunt protejate în mod adecvat, conform legislației aplicabile privind protecția datelor. În ceea ce privește transferurile către țări care nu oferă un nivel adecvat de protecție a datelor, ne bazăm transferul pe garanții adecvate, cum ar fi clauze standard de protecție a datelor adoptate de Comisia Europeană sau de o autoritate de supraveghere, cod de conduită aprobat împreună cu angajamente obligatorii și executorii. destinatarului, alte mecanisme de transfer de legislație locală, cum ar fi clauze contractuale specifice și reguli corporative obligatorii, sau mecanisme de certificare aprobate împreună cu angajamente obligatorii și executorii ale beneficiarului. Puteți solicita o copie a acestor măsuri de protecție adecvate, contactându-ne conform dispozițiilor din Sec. 9 (Contactați-ne) mai jos.

 

3. Temeiul legal pentru prelucrare

Putem efectua prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe următorul temei legal, atunci când este cazul conform legislației locale:

 • V-aţi oferit consimţământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 • Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care sunteţi parte sau pentru a întreprinde demersurile la solicitarea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract;
 • Prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligaţii legale căreia vă supuneţi;
 • Prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor dumneavoastră vitale sau ale altei persoane fizice;
 • Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini realizate în interes public sau în exerciţiul autorităţii oficiale cu care am fost învestiţi;
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de noi sau de un terţ, cu excepţia cazului în care aceste interese sunt înlocuite de interese sau drepturi şi libertăţi fundamentale ale dumneavoastră care necesită protecţia datelor cu caracter personal, în special dacă sunteţi minor;
 • Altă bază legală aplicabilă pentru prelucrarea datelor, în special prevederile stipulate de legislaţia statelor membre;

Putem efectua prelucrarea datelor dumneavoastră personale sensibile pe următorul temei legal, atunci când este cazul, conform legislației locale:

 

 • V-aţi dat acordul explicit în ceea ce priveşte prelucrarea categoriilor dumneavoastră  de date cu caracter special într-unul sau mai multe scopuri specifice;
 • Prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii obligaţiilor şi exercitării drepturilor specifice ale Essity sau ale persoanei vizate în domeniul legislaţiei muncii şi al securităţii şi protecţiei sociale;
 • Prelucrarea este legată de datele cu caracter personal care sunt făcute publice în mod evident de persoana vizată;
 • Prelucrarea este necesară pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor în justiţie sau în orice moment în care instanţele acţionează în calitatea lor judiciară;^
 • Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor legale.

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este prevazută de o obligaţie statutară sau contractuală sau este necesar să încheiaţi un contract cu noi sau să primiţi serviciile/produsele noastre astfel cum sunt solicitate de dumneavoastră sau pur şi simplu voluntar pentru dumneavoastră.

 

Nefurnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal poate avea drept consecinţă dezavantaje pentru dumneavoastră, de exemplu este posibil să nu puteţi primi anumite produse şi servicii. Cu toate acestea, cu excepţia cazului în care se specifică altceva, nefurnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal nu va avea ca rezultat consecinţe juridice faţă de dumneavoastră.

 

4. Ce drepturi aveţi şi cum vă puteţi exercita drepturile?

Dacă v-aţi declarat consimţământul cu privire la anumite colectări, prelucrări şi utilizări ale datelor dumneavoastră cu caracter personal, puteţi revoca acest consimţământ în orice moment cu efecte viitoare. În plus, puteţi să vă opuneţi cu privire la utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing fără a suporta niciun fel de costuri în afara costurilor de transmitere în conformitate cu tarifele de bază.

Conform legii aplicabile privind protecţia datelor, aveţi dreptul (i) să solicitaţi accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, (ii) să solicitaţi rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, (iii) să solicitaţi ştergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, (iv) să solicitaţi restricţionarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, (v) să solicitaţi portabilitatea datelor, (vi) să vă opuneţi cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (inclusiv opoziţia cu privire la realizarea de profiluri) şi (vii) să vă opuneţi cu privire la luarea automată a deciziilor (inclusiv realizarea de profiluri).

 

Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să ne contactaţi astfel cum se menţionează la Sec. 9 (Contactaţi-ne) de mai jos.

În cazul unor plângeri, aveţi inclusiv dreptul de a depune o reclamaţie la autoritatea competentă de supraveghere a protecţiei datelor.

 

5. Cookie-uri şi alte tehnologii de urmărire

Acest website sau aceasta aplicaţie foloseşte cookie-uri. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să consultaţi Politica noastră Cookie.

 

6. Cât timp păstrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal?

Datele dumneavoastră cu Caracter Personal vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru a vă furniza serviciile şi produsele solicitate. Odată ce relaţia noastră se încheie, fie vă vom şterge datele cu caracter personal, fie le vom anonimiza, cu excepţia cazului în care se aplică cerinţele legale de păstrare (cum ar fi din motive fiscale). Vă putem reţine datele de contact şi interesele faţă de produsele sau serviciile noastre pentru o perioadă lungă de timp dacă i se permite Essity să vă trimită materiale de marketing. De asemenea, legea aplicabilă ne poate solicita să păstrăm anumite date cu caracter personal de-ale dumneavoastră pentru o perioadă de 10 ani după anul fiscal relevant. Vă putem de asemenea reţine datele cu caracter personal şi după încetarea relaţiei contractuale în cazul în care acestea sunt necesare pentru a respecta alte legi aplicabile sau dacă avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a stabili, exercita sau apăra un drept în justiţie, exclusiv în baza principiului necesităţii de a cunoaşte. În măsura în care este posibil, după încetarea relaţiei contractuale, vom restricţiona prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în astfel de scopuri limitate.

7. Informații suplimentare pentru consumatorii din Statele Unite

Vizitatorii, utilizatorii și alte persoane care locuiesc în statul California, Virginia, Connecticut, Colorado și Utah („Statele suplimentare”) sunt, de asemenea, supuși Politicii noastre suplimentare de confidențialitate a statului, care poate fi accesată aici

 

8. Actualizări ale Politicii noastre de confidențialitate:

Este posibil să fie nevoie să ne actualizăm Politica de confidențialitate. Cea mai recentă versiune a Politicii noastre de confidențialitate este întotdeauna disponibilă pe site-ul nostru web.

 

9. Contactați-ne

Dacă doriți să vă exercitați drepturile de persoană vizată sau dacă aveți orice alte întrebări referitoare la această politică de confidențialitate, vă rugăm să trimiteți o cerere prin e-mail la adresa:

 

dataprivacy@essity.com 

 

Essity Aktiebolag (publ), Compliance&Ethics Team, P.O. Box 200, SE-101 23 Stockholm, Suedia

Primește cele mai noi informații și oferte speciale

Urmărește-ne