Meie toodete süsiniku jalajälje vähendamine

Teeme pidevalt uuendusi, et vähendada oma süsiniku jalajälge. Oluliste muudatustega tootmises, paremate kiudude ja nutikama tootekujundusega saame märkimisväärselt vähendada oma toodete mõju keskkonnale. Ringlussevõetud plasti kasutamine on vähendanud meie pakendite süsiniku jalajälge. Üks meie peamisi eesmärke on vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2030. aastaks 25% võrra võrreldes 2016. aastaga.

%
on meie eesmärk 2030. aastaks, mis ajaks plaanime vähendada oma energia ja elektri tootmisel tekkivat süsiniku jalajälge
Tulemusliku töö jätkamine

Tulemusliku töö jätkamine

Töötame pidevalt selle nimel, et arendada kvaliteetseid tooteid, vähendades samal ajal nende süsiniku jalajälge. Aastatel 2011–2018 vähendasime oma süsiniku jalajälge Euroopas köögipaberi tootmisel 19% ja tualettpaberi tootmisel 18% võrra. Kavatseme seda tempot jätkata.

Vähendatud CO2-sisaldusega pakend

Vähendatud CO2-sisaldusega pakend

Enamik meie plastpakenditest sisaldab vähemalt 30% ringlussevõetud plasti. Lisaks sellele, et ringlussevõetud plasti kasutamine aitab vähendada jäätmeid, tähendab see ka seda, et väheneb meie pakendite süsiniku jalajälg.*

Transpordi heitkoguste vähendamine

Transpordi heitkoguste vähendamine

Meie toodete uuendused kokkupressimise ja rullisüdamiku puudumise näol ei vähenda kvaliteeti, kuid aitavad meil anda oma osa süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamises. Näiteks toote Zewa Wisch&Weg Quick pakendi uuendamine võimaldas paberit virnastada ja õhu eemaldada. Selle tulemusel vähenesid transportimiseks vajalike veokite arv ja transpordi heitkogused 30% võrra. See võimaldas meil kokkuvõttes vähendada süsiniku jalajälge.

Veetarbimise kontrollimine

Veetarbimise kontrollimine

Lisaks süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamisele kuulub meie keskkonnaeesmärkide hulka ka veekasutus. Praegu puhastatakse kogu vesi, mida me tootmises kasutame, ja tagastatakse seejärel süsteemi. Meie eesmärk on 2020. aastaks vähendada veetarbimist ja parandada vee kvaliteeti.

Jätkusuutlikkuse faktid ja ideed

Vastutustundlikult hangitud kiud

Ringlussevõetavate ja vastutustundlikult hangitud kiudude kasutamine aitab meil valmistada uuenduslikke ning keskkonnast hoolivaid tooteid.

Aastaks 2025 on 100% meie pakenditest ringlussevõetavad

Pakendite vähendamine, asendamine ja ringlussevõtt on meie jaoks esmatähtis. Vähendatud CO2-sisaldusega pakend* on ringlussevõetav ja valmistatud ringlussevõetud plastist.