Pakendite vähendamine, asendamine ja ringlussevõtt

Pakendite kohta otsuseid tehes on meie peamised prioriteedid tarbija ohutus, hügieen ja mugavus, samuti tema mure keskkonna pärast.

Meie eesmärgid 2025. aastaks:

%
toodetest ringlussevõetud pakendis
%
meie pakkematerjalidest on taastuvad või ringlussevõetud.
Ringlussevõetud pakendid ja plast

Ringlussevõetud pakendid ja plast

Ringlussevõtt on alles teekonna algus. Meie teekond ringmajanduse suunas ei lõpe sellega. Oleme võtnud kohustuse suurendada ringlussevõetud materjalide, sealhulgas ringlussevõetud plastpakendite kasutamist oma pakendite tootmises. Eesmärk on saavutada 2025. aastaks taastuvate või ringlussevõetud materjalide osakaal 85%.* Praegu sisaldab enamik meie plastpakenditest vähemalt 30% ringlussevõetud plasti. Püüd on vähendada jätkuvalt plastijäätmeid ja oma tarbijale mõeldud pakendite süsiniku jalajälge.

Ebavajalike pakendite vähendamine

Ebavajalike pakendite vähendamine

Meie eesmärk on vähendada, asendada ja ringlusse võtta pakendeid, alustades oma toodete puhul kasutatava pakkematerjali koguse vähendamisest. See on lihtne ja materjalitõhus lahendus, mis tagab rohkem toodet vähema pakkematerjaliga.

100% toodetest ringlussevõetud pakendis

100% toodetest ringlussevõetud pakendis

Soovime innukalt suurendada ringlussevõetavate pakendite kogust. Nõuetekohase jäätmete sortimise, kogumise ja käitlemise korral on kõik meie pakendid juba praegu tehniliselt ringlussevõetavad. Oleme valmis tegema koostööd ettevõtete, organisatsioonide ja kogukondadega, et suurendada oma pakendite ringlussevõttu.

Paberpakendite kasutamise võimaluste uurimine

Paberpakendite kasutamise võimaluste uurimine

Meie pakendites kasutatav plast tagab, et tooted jõuavad tarbijani vähese raiskamisega, need on ohutud, hügieenilised ja hõlpsasti kasutatavad. Vahetasime näopuhastusrätikute karpide plastist avause paberist alternatiivi vastu, et plastkilet ei oleks vaja kartongist eraldada ja et pakendi saaks tervenisti ringlusse võtta.

Kaalume ka muud liiki universaalsete paberpakendite kasutuselevõttu. Kui need asendavad meie pakendites sisalduva plasti, aitavad need reaalselt vähendada meie ettevõtte süsiniku jalajälge ning ei sea ohtu toodete ohutust ega hügieeni.

Jätkusuutlikkuse faktid ja ideed

Vastutustundlikult hangitud kiud

Ringlussevõetavate ja vastutustundlikult hangitud kiudude kasutamine aitab meil valmistada uuenduslikke ning keskkonnast hoolivaid tooteid.

25% vähem kasvuhoonegaase energiast ja elektrienergiast aastaks 2030

Toodete süsiniku jalajälje vähendamine on meie jätkusuutlikkuse strateegias kohal number üks.