Jak může firma být udržitelná?

Jak může firma být udržitelná?

Stejně jako jedinci mohou prospět planetě tím, že budou praktikovat více udržitelný životní styl, mohou se do toho pustit i firmy. Více šetrné k životnímu prostředí mohou být prostřednictvím inovaci svých produktů, obalů i dopravy tak, aby snížily svou uhlíkovou stopu. Podívejte se na naše příklady udržitelné společnosti a dozvíte se více.

Příklady obchodní udržitelnosti: s jakými organizacemi spolupracovat

Při zvažování, jak může být podnikání v souladu s udržitelným rozvojem, mohou pomoci organizace, které poskytují modely a rámce pro obchodní praktiky udržitelnosti. Jedním z takových orgánů je Organizace spojených národů (OSN). OSN vytvořila 17 vzájemně propojených cílů udržitelného rozvoje, aby pomohla podnikům a všem obyvatelům planety dosáhnout udržitelnější budoucnosti.

Dalším příkladem je Nadace Ellen MacArthur. Tato dobročinná organizace registrovaná ve Velké Británii, kterou zřídila dálková jachtařka Ellen MacArthur, poskytuje příklady udržitelné společnosti, které lze využít jako model k osvojení si cirkulární ekonomiky. Tento systém je založen na třech principech: co nejméně znečištění a odpadu; udržovat materiály a výrobky v oběhu; a regenerovat přírodní systémy.

Podniky toho mohou dosáhnout inovacemi: v konstrukci svých produktů; recyklovatelností jejich obalů, aby se materiály nadále používaly; a při přepravě zboží. Postupně se podíváme na každou z nich.

Jak může být firma udržitelná díky inovaci výrobků?

Podle nadace Ellen MacArthur je 80 % zásahů do životního prostředí způsobeno rozhodnutími, která jsou učiněna ve fázi konstrukce. Inovováním svých produktů ekologičtějšími materiály a technologiemi se podniky mohou vyhnout znečištění a plýtvání.

Zelené podnikání v inovaci produktů může zahrnovat:

  • Výměnu materiálů použitých ve výrobcích za recyklované/recyklovatelné alternativy.
  • Vývoj a výroba kvalitnějších produktů, které jsou navrženy tak, aby vydržely déle nebo byly snáze opravitelné.

Zelená firma: jak pomoci životnímu prostředí prostřednictvím obalových materiálů?

Zachování použitých materiálů v oběhu je klíčem k udržitelnosti daleko více, než přístupem „Take-Make-Waste“ (vezmi-vyrob-vyhoď). Místo toho, aby firmy vzaly materiály na výrobu obalů a poté je vyhodily, mohou podniky inovovat své obaly tak, aby byly šetrnější k životnímu prostředí.

Mezi příklady ekologicky šetrných obalů udržitelných společností patří:

  • Používání obnovitelných nebo recyklovaných materiálů k výrobě obalu.
  • Recyklovatelnost samotného obalu.

Obchodní praktiky udržitelnosti: Jak na dopravu?

Způsob, jakým firmy přepravují a dodávají své výrobky, má obrovský dopad na životní prostředí – jen pomyslete na všechna ta nákladní auta na silnicích.

Příklady obchodní udržitelnosti v dodávání a přepravě zahrnují:

  • Slisování nebo koncentrování produktu (nebo jeho obalu) tak, aby zabíral méně místa.
  • Využití místních dodavatelů nebo změna výrobních míst ke snížení vzdálenosti potřebné k přepravě zboží.

Jak může firma být udržitelná svou uhlíkovou stopou?

Všechny z těchto oblastí – inovace výrobků, obalů a dopravy – pomáhají snížit uhlíkovou stopu firem. Uhlíková stopa firmy se rovná množství oxidu uhličitého/skleníkových plynů, které se uvolní do atmosféry v důsledku jeho činnosti.

Příklady udržitelné společnosti: Jak Zewa zmírňuje svůj dopad na životní prostředí

Ve společnosti Zewa jsme odhodlaní pracovat směrem k udržitelnějším produktům, obalům a výrobě. Chceme být udržitelná firma a investujeme do udržitelné alternativní výroby vláken, která bude produkovat buničinu z pšeničné slámy. Chceme dosáhnout i toho, že naše obaly budou do roku 2025 100 % recyklovatelné a budeme na ně používat 85 % obnovitelných nebo recyklovaných materiálů.

Pokud jde o naši uhlíkovou stopu v Evropě, v letech 2011 až 2019 jsme ji snížili o 18 %* u našeho toaletního papíru a o 19 %** u kuchyňského papíru.

Vyzkoušejte náš toaletní papír z řady Zewa Deluxe, který je vyrobený z recyklovaného papíru.

Pokud jde o naši spotřebu energie, společnost Essity je odhodlaná snížit naše emise skleníkových plynů z energií mezi lety 2016 a 2030 o 25 %.

Prozkoumáním otázky, jak může firma být udržitelná, jsme odhalili základní oblasti, na které se firmy mohou zaměřit, aby byly více udržitelné.

* Na základě posouzení životního cyklu provedeného společností Zewa/Essity a ověřeného společností RISE, Švédský výzkumný ústav, 2019.

** Na základě posouzení životního cyklu provedeného společností Zewa/Essity a ověřeného společností IVL, Švédský institut pro výzkum životního prostředí s.r.o., 2019.


Byl pro vás tento článek užitečný?Děkujeme za vaši zpětnou vazbu!
nebo