Co znamenají 3R – reduce, reuse, recycle – a jak na ně?

переработка мусора

Pravděpodobně jste už slyšeli o 3R v nakládání s odpady – redukce, opětovné použití, recyklace (z angličtiny „reduce, reuse, recycle“) – ale co přesně znamenají? A jak můžete zavést tento systém do svého života? Téma vám osvětlíme definicí a poskytneme několik špičkových tipů, jak se zapojit do 3R konceptu recyklace.

Reduce, reuse, recycle - definice

Tady je vysvětleno, co znamená každý z termínů redukovat, opětovně používat a recyklovat v kontextu 3R v nakládání s odpady:

 • Redukce. Snižte množství věcí, které vyhazujete.
 • Opětovné použití. Najděte nové způsoby, jak používat věci, které by jinak byly vyhozeny.
 • Recyklace. Přeměňte věci, které již nepotřebujete, na nové věci, které lze znovu použít.

Čtvrté R: reuse, recycle, reduce, refuse

V angličtině se ke 3R v nakládání s odpady přidalo ještě čtvrté, a sice „refuse“ – tedy odmítnout. A je to krok, který přichází hned na začátku. Zahrnuje odmítnutí produktů, které nejsou dobré pro životní prostředí, a místo toho hledání alternativ k opakovanému použití.

Skutečnosti o snížení, opakovaném použití a recyklování

V srpnu 2019 schválila vláda ČR Politiku druhotných surovin České republiky pro období 2019 – 2022, čímž se Česká republika přibližuje k cirkulární ekonomice. (1)

Zde jsou fakta, která ukazují prozatímní vývoj:

 • Recyklace 1 kg papíru místo jeho skládkování znamená o téměř 1 kg CO2 méně (2)
 • Míra recyklovaných odpadů z obalů se zvyšuje, v roce 2017 dosáhla 73,7 % (3)
 • Na skládky míří 45 % komunálního odpadu (3)

Jak na 3R

Zde jsou naše oblíbené tipy, jak odpad snížit a recyklovat.

Redukujte:

 • Kupujte kvalitní výrobky, které vydrží déle, takže je nemusíte vyhazovat a vyměňovat za nové tak často.
 • Snižte svou spotřebu energie vypínáním světel, když nejste v místnosti, odpojením elektroniky, kterou zrovna nepoužíváte, a zapnutím pračky jen tehdy, je-li zcela naplněna.
 • Používejte pouze to, co potřebujete – a to platí pro všechno, od jídla až po toaletní papír.

Vyzkoušejte náš toaletní papír z řady Zewa Deluxe, který je vyrobený z recyklovaného papíru.

Opětovně používejte:

 • Vyměňte jednorázové plastové sáčky za látkové tašky pro opakované použití.
 • Při nákupu nebo skladování potravin volte znovupoužitelné nádoby.
 • Kupujte použité oblečení a jiné předměty, abyste zabránili výrobě nových produktů.
 • Omezte své množství odpadu tím, že zbytky potravin a jiné kompostovatelné materiály přihodíte na kompost, a přeměníte je tak na hnojivo pro vaši zahradu.

Recyklujte:

 • Kupujte výrobky, které se snadno recyklují, včetně obalů.
 • Ujistěte se, co patří a nepatří do kontejneru, a vyhazujte tam pouze vhodné předměty.
 • Najděte recyklační střediska, která budou přijímat to, co nepatří do kontejneru.
 • Poskytněte předmětům nový život jejich opětovným použitím – existuje spousta zábavných tvořivých činností, při kterých využijete obaly.

Jak se Zewa zasazuje o 3R koncept

Společnost Zewa se zavázala k myšlence redukce, nahrazování a recyklace.

Začněme s redukcí: snižujeme množství obalového materiálu používaného pro naše výrobky. Naše materiálově efektivní řešení přináší více produktů a celkově méně balení.

Pokud jde o opětovné využití, zavázali jsme se k častějšímu používání recyklovaných materiálů v našich obalech, včetně recyklovaného plastu. Naším cílem je dosáhnout do roku 2025 u všech obalů 85 % podílu obnovitelných nebo recyklovaných materiálů. V Evropě budou plastové obaly našich výrobků ze 33 % obsahovat PCR (použité recyklované plasty). Všechny produkty Zewa jsou již baleny ve 100% recyklovatelném plastu obsahujícím 33 % PCR.

Pokud jde o recyklaci, pomáháme zvyšovat množství recyklovaných obalů. Se správnými zařízeními a systémy sběru jsou naše obaly recyklovatelné a chceme spolupracovat se spotřebiteli, komunitami a firmami na zvýšení množství našich obalů, které jsou recyklovány.

Nyní, když lépe rozumíte 3R v nakládání s odpady, můžete začít ještě více omezovat, znovu používat a recyklovat.

Source
(1) Ministerstvo průmyslu a obchodu
(2) Evropská komise
(3) Ministerstvo životního prostředí


Byl pro vás tento článek užitečný?Děkujeme za vaši zpětnou vazbu!
nebo