Co znamenají 3R reduce, reuse, recycle – a jak na ně  

переработка мусора

Péče o planetu a udržitelný život jsou v dnešní době mnohem více než jen módní trend. Země i jednotlivci po celém světě se snaží chránit planetu prostřednictvím malých i velkých akcí. Pojmy "redukce, opětovné použití, recyklace" se skloňují poměrně často. A to z dobrého důvodu.

Pravděpodobně jste už slyšeli o 3R v nakládání s odpady – redukce,   recyklace (z angličtiny „reduce, reuse, recycle“) – ale co přesně znamenají? A jak můžete zavést tento systém do svého života? Téma vám osvětlíme definicí a poskytneme několik špičkových tipů, jak se zapojit do 3R konceptu – tak, abyste věděli co nejvíce o tom, co je to recyklace, s důrazem na recyklaci plastů.

Reduce, reuse, recycle - definice

Nejdřív to nejdůležitější: redukce, opětovné použití, recyklace. Vnímáme to stále - často slyšíme “plasty - recyklace”, často vidíme zelené trojúhelníkové symboly, ale co vlastně každé z těchto slov znamená? K čemu nás  ? Podívejte se na přesné definice 3R v nakládání s odpady:

 • Redukce. Snižte množství věcí, které vyhazujete. 
 • Opětovné použití. Najděte nové způsoby, jak používat věci, které by jinak byly vyhozeny. 
 • Recyklace. Přeměňte věci, které již nepotřebujete, na nové věci, které lze znovu použít. Toto se týká například recyklace plastu.  

Čtvrté R: reuse, recycle, reduce, refuse

V angličtině se ke 3R v nakládání s odpady přidalo ještě čtvrté, a sice „refuse“ – tedy odmítnout. „Refuseje pomyslný první krok, který znamená odmítnutí produktů, které nejsou dobré pro životní prostředí, a místo nich hledání alternativ vhodných k opakovanému použití.

Fakta o snížování spotřeby, opakovaném používání a recyklaci 

Teď, když jsme se seznámili se „třemi R“ a tím, co to vlastně znamená, si můžeme říci něco o redukci, opětovném použití a recyklaci. A samozřejmě také o tom, co děláme pro snižování množství odpadu.

Přijetím závazku udržitelného rozvoje1ispíváme k cirkulární ekonomice, především výrobou produktů, které vyhovují našim potřebám a zároveň umožňují udržitelnou spotřebu. Abychom tedy všichni spoluvytvářeli oběhové hospodářství, musíme více a více opakovaně používat, snižovat spotřebu a recyklovat. 

Zde je jen letmý pohled na naši strategii, která popisuje, co děláme v rámci našeho závazku 3R: 

 • Neustále inovujeme a vylepšujeme naše výrobky, služby a výrobu tak, abychom je zefektivnili 
 • Všechny naše výrobky a služby navrhujeme s ohledem na oběhové hospodářství 
 • Dodržujeme přísné postupy, abychom zajistili, že všechny materiály i chemikálie v našich produktech a výrobě jsou bezpečné pro všechny: naše zákazníky, zaměstnance i životní prostředí. 

A ačkoliv to vše je velmi slibné, nebude to stačit, pokud se nepřidají všichni. Pojďme se tedy podívat na několik nejlepších tipů, jak podpořit snižování odpadu v každé domácnosti a jak vzít myšlenku 3R za svou. 

Jak na 3R

Zde jsou naše oblíbené tipy, jak snížit množství odpadu a recyklovat.

Redukujte: 

 • Kupujte kvalitní výrobky, které vydrží déle, takže je nemusíte vyhazovat a vyměňovat za nové tak často.
 • Snižujte svou spotřebu energie: zhasněte světla, když nejste v místnosti, odpojte elektroniku, kterou zrovna nepoužíváte, a zapněte pračku jen tehdy, je-li zcela naplněna.
 • Nakupujte pouze to, co skutečně spotřebujete – a to platí pro všechno, od jídla až po toaletní papír. I malá změna denních návyků  může mít v součtu velký význam.

Objevte naši řadu produktů Zewa Natural Soft, které byly vyvinuty s láskou k vaší pokožce a inspirovány samotnou přírodou.

Opětovně používejte:

 • Vyměňte jednorázové plastové sáčky za látkové tašky pro opakované použití a nebo se odhodlejte k recyklaci plastů jejich opětovným používáním. 
 • Při nákupu nebo skladování potravin volte znovupoužitelné nádoby. 
 • Použité místo nového? I tím přírodě hodně pomůžete. 
 • Pokud máte zahradu, můžete výrazně snížit množství produkovaného odpadu tím, že zbytky potravin a jiné kompostovatelné materiály dáte na kompost, a přeměníte je tak na hnojivo.

Recyklujte:

 • Kupujte výrobky, které se snadno recyklují, včetně obalů. 
 • Ujasněte si, co patří do recyklační nádoby. Prázdné nádobky od potravin, například kelímky od jogurtu, před recyklací vždy vypláchněte. 
 • Najděte recyklační střediska, která budou přijímat to, co nepatří do kontejneru. 
 • Dejte použitým předmětům nový život – existuje spousta zábavných tvořivých činností, při kterých využijete obaly. 

Jak se Zewa zavázala k 3 R udržitelnosti 

Řekli jsme to již dříve a zopakujeme to znovu: jediný způsob, jak skutečně přispět k ochraně naší planety, je ve spolupráci všech. Každý může přispět svým dílem.Ve společnosti Zewa jsme se zavázali ke snižování, nahrazování a recyklaci. 

Snižujeme množství obalového materiálu používaného pro naše výrobky. Cílem je více výrobků s menším množstvím obalů. 

Pokud jde o opětovné využití, zavázali jsme se k častějšímu používání recyklovaných materiálů v našich obalech, včetně recyklovaného plastu. Naším cílem je dosáhnout do roku 2025 u všech obalů 85 % podílu obnovitelných nebo recyklovaných materiálů. V Evropě budou plastové obaly našich výrobků ze 33 % obsahovat PCR (použité recyklované plasty). Všechny produkty Zewa jsou již baleny ve 100% recyklovatelném plastu obsahujícím 33 % PCR. 

Pomáháme zvyšovat i množství recyklovaných obalů. Se správnými zařízeními a systémy sběru jsou naše obaly recyklovatelné. Chceme spolupracovat i se spotřebiteli, komunitami a firmami na zvýšení množství našich obalů, které jsou recyklovatelné. 

Nyní, když lépe rozumíte 3R v nakládání s odpady, můžete začít ještě více snižovat množství odpadu, znovu používat věci a nebo je recyklovat.

Zdroj

1Ministry of the Environment, Sustainable Development


Byl pro vás tento článek užitečný?Děkujeme za vaši zpětnou vazbu!
nebo