Co je cirkulární ekonomika a jak pomáhá planetě?

Egy család újrahasznosít otthonában

Možná jste již slyšeli o nové alternativě tradiční lineární ekonomiky - ale co to přesně znamená, cirkulární ekonomika? Vysvětlíme vám tři hlavní principy cirkulární ekonomiky. Brzy již budete vědět, jak tento nový systém pomáhá planetě, a jaké příklady produktů cyklického hospodářství můžete využít ve svém životě.

Co je cirkulární ekonomika?

Jednoduše řečeno, cirkulární ekonomika si klade za cíl optimalizovat využití přírodních zdrojů navrhováním, výrobou a využitím věcí v souladu s možnostmi naší planety. Systém je založen na třech principech:

  • Projekty bez znečištění a odpadu. Zásadní část dopadu na životní prostředí je dána již ve fázi návrhu. Odpadu a znečištění se lze vyhnout použitím nových technologií a materiálů.
  • Materiály a výrobky zůstávají v oběhu. Toto zahrnuje opětovné používání, opravy a repasování součástek a výrobků tak, aby se udržely v ekonomice.
  • Regenerace přírodních systémů. S cílem konat dobro (raději, než jen páchat méně zla) můžeme aktivně vylepšovat prostředí tím, že navrátíme živiny zpět do půdy a ekosystému.

Tyto příklady oběhového hospodářství pocházejí z rámce Nadace Ellen MacArthur pro kruhovou ekonomiku. Tato dobročinná organizace, registrovaná ve Velké Británii, kterou založila někdejší držitelka světového rekordu v sólovém obeplutí Země, Ellen MacArthur, má za cíl nás inspirovat k přehodnocení přístupu k projektům, myšlení a budování pozitivní budoucnosti.

Rámce cirkulární ekonomiky Nadace Ellen MacArthur nám také můžou pomoci dosáhnout naplnění Cílů udržitelného rozvoje Organizace spojených národů. Těchto 17 propojených cílů je plánem pro všechny, kdo chtějí dosáhnout udržitelnější budoucnosti.

Příklady cyklického hospodářství: jak může ovlivnit planetu

Cirkulární ekonomika je o změně způsobu, jakým řídíme zdroje, vyrábíme a používáme produkty- a jak poté s materiály zacházíme. Abychom pochopili pozitivní dopad systému na životní prostředí, můžeme porovnat příklad postupů oběhového hospodářství s tradičními postupy lineárního hospodářství.

V lineárním modelu se využívá velké množství přírodních zdrojů naší planety k výrobě produktů, které se často používají pouze jednou, a poté se vyhodí na skládku. Tento systém je také známý jako „take-make-waste“ („vezmi-vyrob-vyhoď“). Naproti tomu cirkulární ekonomika produkty znovu použije, opraví nebo repasuje.

Mezi příklady lineárního modelu patří elektronika, kterou nelze opravit, a plastové obaly, které nelze recyklovat. V oběhovém hospodářství je možné produkty opravit a plastové obaly recyklovat.

Podle Nadace Ellen MacArthur patří mezi výhody oběhového hospodářství pro planetu snížení emisí oxidu uhličitého o 48 % do roku 2030.

Jak společnost Zewa přispívá ke zlepšení udržitelnosti

Mnoho firem mění své postupy na více udržitelné – a je mezi nimi i Zewa. Naše výrobky, obaly a výroba jako taková jsou prostředky k tomu, aby náš podnik více přispíval k udržitelnosti.

Ve společnosti Zewa používáme ve všech našich výrobcích obnovitelná vlákna. V současné době se jedná o recyklované vlákno nebo vlákno na bázi dřeva ze zdrojů certifikovaných FSC nebo PEFC, organizací, které podporují udržitelnou správu a hospodaření v lesích. Pracujeme také na alternativním vlákně z pšeničné slámy, která je vedlejším produktem zemědělství.

U obalů usilujeme o 100 % recyklovatelnost a využití 85 % obnovitelných nebo recyklovaných materiálů do roku 2025. Tam, kde je to možné, doporučujeme našim spotřebitelům obaly recyklovat. Uhlíkovou stopu našich výrobků jsme v Evropě v letech 2011 až 2018 snížili o 18 %* u toaletního papíru a o 19 %** u kuchyňských rolí. U energií se společnost Essity zavázala mezi lety 2016 a 2030 snížit emise skleníkových plynů a spotřebu elektřiny v našich výrobních závodech o 25 %. To vše přispěje ke snížení uhlíkové stopy našich papírových produktů.

S tímto průvodcem cirkulární ekonomikou a našimi příklady oběhového hospodářství produktů se můžete seznámit s tím, jaký přínos bude mít tento nový systém pro planetu a jakou roli v tomto procesu hraje cirkulární ekonomika firmy Zewa.

* Na základě posouzení životního cyklu provedeného společností Zewa / Essity a ověřeného společností RISE, Švédský výzkumný ústav, 2019.

** Na základě posouzení životního cyklu provedeného společností Zewa / Essity a ověřeného společností IVL, Švédský institut pro výzkum životního prostředí s.r.o., 2019.


Byl pro vás tento článek užitečný?Děkujeme za vaši zpětnou vazbu!
nebo